|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Красена Веселинова Кабаиванова

Завършва медицина – 1997г. в МУ - Пловдив

Придобити специалности:

 „Детски болести” - 2008 г.  в МА - София