|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Надежда Георгиева Капанджиева

Специалист по Вътрешни болести и Ревматология

Завършва медицина - 1988  г в  МУ Пловдив

Придобита специалност: 

Вътрешни болести - 1995 г. в МУ София

Ревматология -1999 г. в МУ София

Допълнителни квалификации:

Ставна ехография - II-ро ниво