|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Ния Бойкова Милева

Специалист по кардиология 

Завършва медицина в МУ – София – 2016 г.

Придобита специалност: 

Кардиология - 2022 г. - МУ - София

Допълнителни квалификации:

Кардио-васкуларна образна диагностика, КТ и ЯМР на сърце - Белгия

Транс-езофагеална ехокрадиография - 2022 г.

Докторант към МУ София от 2018 г.