|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Лидия Йорданова Лефтерова

Невролог

Завършва медицина 1997г., МУ - Плевен

Придобита специалност:

Нервни болести 

Допълнителни квалификации:

ЕЕГ