|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Кристина Кръстева Станчева

Специалист по Неврология

Завършва медицина - 2011 г. в МУ Плевен

Придобита специалност: 

Нервни болести - 2016 г. в Пловдив

Допълнителни квалификации:

ЕМГ

Невропсихология