|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Радина Дечкова Стефанова

Специализант по кардиология

Завършва медицина – 2013 г.  в МУ - Плевен