|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Спас Ангелов Ганев

Специалист по Хирургия

Завършва медицина  – 14.09.1984 г. във ВМИ - София

Придобита специалност:

Хирургия – 01.06.1992 г., ВМИ - София

Допълнителни квалификации:

Стопанско управление, Здравен мениджмънт – 05.07.2008 г., Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"       

Миниинвазивна хирургия и лапароскопска диагностика - 07.11.2002 г.,  ВА - София

Лапароскопска хирургия – 10.04.2009 г., МУ - София

Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – 11.03.2010 г., МУ - София

Конвенционална ехография и абдоминална ехография - 07.02.2011 г., МУ -  Плевен