|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Галина Димитрова Димова

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Завършва медицина – 05.03.1986 г. в МА ВМИ - София

Придобита специалност:

Физиотерапия, курортология и рехабилитация -29.03.1991 г.

Допълнителни квалификации:

- Лазерна безопасност – 22.05.1992 г., София

- Рефлексотерапия – 28.02.1993 г.

- Аспекти в кинезитерапията в ортопедията и травматологията – 30.10.1993 г., НСА- София

- Физиотерапия и рехабилитация при белодробна и сърдечно-съдови заболявания - 1993 г., МА - София

- Мануална терапия – 01.1995 г., ВМИ - София

- Специализирана кинезитерапия при деца с церебрална парализа - 2005 г.,  София

- Лазертерапия – 06.2006 г., МУ - София