|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Стела Минчева Шаханова-Маркова

ОфталмологНачалник на отделение „Очни болести”

Завършва медицина  – 12.11.1980 г. в МА ВМИ – Плевен

Придобита специалност:

Очни болести – 03.01.1987 г., МА - София

Здравен мениджмънт – 05.11.2008 г., СА "Д. А. Ценов" – Свищов

 

Допълнителна квалификация:

- Курс по онкоофталмология-пласика и трансплантация - София

- Безопасно приложение на лазери в офталмологията – 27.04.1998 г.

- Курс по диабетна ретинопатия в секцията по флуоресцинова ангиография, Ултразвукова диагностика и лазерно лечение на очите – 06.11.2003 г.,  София

- Национална школа за съвременна факохирургия и операции на живо – 05.10.2003 г., Варна

- Национална школа за напреднали факохирурзи – 05.03.2004 г., Варна

- ИАГ и селективен лазер - 25.11.2004 г., София

- Съвременна факохирургия- 09.04.2005 г., София

Рефрактивна хирургия- 2007 г., Париж, Франция

- Основни фактори за оптимизиране на постоперативните резултати – 25.05.2007 г., Девин

- Хирургия на глаукома – 2007 и 2008 г. – Мадрид, Испания

- Интравитреално приложение на Макужен – 05.02.2010 г., ВМА - София

Специализация

-         Витриална хирургия – 2009 г. – Анкона, Италия

-          Катарактна и рефрактивна хирургия – 2008 г., Сиена, Италия