|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Евдокия Илиева Радкова

Офталмолог, лекар в отделение „Очни болести”

Завършва медицина - 1981 г. в МА ВМИ – Плевен

Придобита специалност

Очни болести – 06.01.1987 г. – МА -  София

Допълнителна квалификация:

- Диабетна ретинопатия диагностика и лазерно лечение - 21.05.2004 г., МУ -  София

- Селективен лазер – 25.11.2004 г.,  София

- Факоемулсификация - показания, машини, техники – май`2004 г., МУ -  Варна

- Окулопластична хирургия – 21.05.1999 г., СОБ Варна

- Ехографска диагностика в офталмологията - 07.05.2006 г., Варна

- Флуресцинова ангиография – 03.07.2009 г.,  МУ - София

- Трансплантация на роговицата индикации и прогноза - 13.03.2009 г., МУ -  София

- Приложение на интравитреални медикаменти - индикации, методика – 30.04.2010 г., МУ - Варна