|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Милена Ангелова Парашкевова

Офталмолог, лекар в отделение „Очни болести”

Завършва медицина  – 06.10.1991 г. в МУарна

Придобита специалност „Очни болести” – 02.07.1998 г. - МУ - София