|
|
|
BG

   

 

Екипът на Лечебни заведения „МЕДИКА“ се включи в Национална среща на инициативата Angels 2023 г.,
Екипът на Лечебни заведения „МЕДИКА“ взе активно участие в Национална среща на инициативата Angels 2023 г., която се проведе от 11 до 12-ти ноември в гр. Бургас.
Началникът на отделение по Нервни болести на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ - д-р Росица Кръстева бе лектор и модератор на един от 3-те практически модула на събитието. По време на уъркшопа специалистите обмениха добър опит и практики за скъсяване на времето „от врата до игла“. Обсъдиха и ролята на бързата реакция и организацията, която подпомага съвременното лечение на инсулт – венозна тромболиза да бъде приложено възможно най-бързо.
Главната медицинска сестра на лечебното заведение – Теодора Гайтанджиева представи протоколите за следостри сестрински грижи при пациенти с инсулт. Презентацията завърши с представяне на опита на отделение по Нервни болести към УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ" за адекватните сестрински грижи и интензивното наблюдение при пациенти с тежкото заболяване, които са въведени като рутинна практика при полагане на грижи, които показват подобрени резултати при дехоспитализацията на пациентите. След презентацията се проведе дискусия между специалистите за необходимостта от допълнително обучение по отношение на актуални тенденции и добри медицински практики в обгрижването на пациенти с мозъчен инсулт.
По време на срещата акад. Иван Миланов, председател на Българското дружество по Неврология, връчи на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ две нови отличия за последните тримесечия от Европейската организация за лечение на инсулти – ESO. С тях, болницата е носител на вече 12 награди, които се присъждат на лечебни заведения, които покриват критериите за лечение на инсулт, наложени в Европа.
|
|