|
|
|
BG
Специалисти
Доц. д-р Елисавета Вълчева Георгиева

Специалист образна диагностика, Началник отделение "Образна диагностика"

Завършва медицина – 1979 г. В МУ – София

Придобита специалност:

Образна диагностика – 1986 г.

Допълнителни квалификации:

МДКТ диагностика

Абдоминална ехография

Интервенционална ренгтенология

1997 – Придобита образователна степен "доктор"

1999 – Доцент по образна диагностика и интервенционална рентгенология – МНКБ, София

Специализации:            

Specialization in field of invasive treatment of the peripheral

vascular diseases at Institute for clinical and Experimental medicine,

PragueCzech Republic

Specialization in radio vascular treatment of the abdominal aneurysms at AKH, Vienne, Austria

Specialization in radio vascular treatment of BPH, Hospices Civil de Lyon

Specialization in radio vascular treatment of UF - Bucharest