|
|
|
BG
Специалисти
Доц. Д-р Огнян Самарандиев Шербанов, дм

Специалист по Кардиология

Завършва медицина – 1996 г. в МУ – Варна

Придобити специалности:

Вътрешни болести – 2002 г. в МУ – Варна

Кардиология – 2013 г.  в МУ – Плевен

Допълнителни квалификации:

Сертификат за Ехокардиография – базово ниво – 2013 г.