|
|
|
BG
Специалисти
Проф. д-р Добрин Йотков Василев, дм.

Специалист по кардиология и инвазивна кардиология

Завършва медицина в МУ – Плевен – 1998 г.

Придобита специалност: 

Кардиология - 2012 г. - МУ - Ядос,

Ангиология - 2020 г.

Лиценз по интервенционална кардиология – Април 2008 год., Варшава, Полша

Лиценз за работа с източници на йонизиращи лъчения – 2006,  

Свидетелство за правоспособност по Инвазивна кардиология – 2013

2006: Член на Европейското дружество по кардиология

2007: Член на European Association of Percutaneous Cardiovascular  Interventions

2007: Член на European Bifurcation Club

2008: Член на Българско дружество по интервенционална кардиология

2009: Член на Asian Bifurcation Club

2010: Член на The Society of Cardiovascular Angiography and Interventions

2012: Член на работната група за изследване на тромбозата към Европейското дружество по кардиология