|
|
|
BG
НЗОК

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО КОИТО СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКА КОР" - ВРАЦА РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК

 

КП № 38 - Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания;

КП № 45 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетаризации при сърдечно-съдови заболявания;

КП № 48 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване;

КП № 49 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение;

КП № 50 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на STсегмент с фибринолитик