|
|
|
BG

  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ „МЕДИКА КОР” – ВРАЦА


 

   Отделението по инвазивна кардиология „Медика Кор” към МБАЛ „Христо Ботев” - Враца осигурява спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за обширен регион от Северна и Северозападна България.

   С откриването му, пациентите имат големия шанс да бъдат спасявани своевременно при спешни кардиологични състояния - остър миокарден инфаркт, остър коронарен синдром, както и да бъдат диагностицирани и лекувани с най-съвременните методи в кардиологията.

Тук могат да бъдат лекувани пациенти с:

- остър миокарден инфаркт;

- прединфарктно състояние и стенокардия с различна давност;

- вродени и придобити сърдечни пороци с оглед оперативно лечение;

- различни видове кардиомиопатии;

- остри заболявания на аортата;

- заболявания на сънните, бъбречните и други периферни артерии.

   Екипът на отделението по инвазивна кардиология се състои от лекари и сестри с дългогодишен опит в областта на инвазивната кардиология.

Контакти

Адрес: Враца 3000, бул."2-ри Юни" 66 МБАЛ "Христо Ботев" 1 -ви сутерен

Моб.тел.: 0888 075 005,

Е-mail: medicacore_vraca@abv.bg

 


Вижте по-голяма карта