|
|
|
BG
Отделения

    Диагностично-консултативен блок:

 

   В Диагностично – консултативният блок работят лекари с голям опит в кардиологията и висока квалификация в неинвазивната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания. В него са включени приемно-консултативен кабинет и кабинет по неинвазивна диагностика.

         1. Приемно-консултативен кабинет:

  Основната цел на кабинета е оказване на специализирана консултативна помощ на амбулаторните лекари и преценка на необходимостта от хоспитализация.

 

          2. Кабинет по неинвазивна диагностика:

  Кабинетът разполага с широка гама от съвременна апаратура за пълна неинвазивна оценка на заболяванията на сърцето и съдовете - ехокардиограф с възможност за дуплекс сонография, велоергометър, холтери за ЕКГ, холтери за артериално налягане и ЕКГ-апарати.

 

 

Стационарен блок:

          1. Отделение по кардиология:

  В него се лекуват пациенти с остър миокарден инфаркт, стабилна и нестабилна стенокардия, вродени и придобити сърдечни пороци за предоперативна оценка и пациенти със заболявания на периферните артерии.

 

 

          2. Звено за инвазивна кардиология:

  В звеното работят опитни кардиолози с призната квалификация по инвазивна кардиология. Част от структурата на звеното е ангиографската зала, която е оборудвана с цялата необходима апаратура за извършване на инвазивна диагностика и лечение на заболяванията на сърцето и периферните артерии.