|
|
|
BG
Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ в СБАЛК "МЕДИКА КОР" АД

 

Вх.№ дата имена  позиция
64 16.05.2018г. Кирил Панайотов Панайотов Изпълнителен директор