|
|
|
BG

   

 

Специалисти
Д-р Ивелин Цанков Йоцов

Управител на УМБАЛ „Медика Русе”

Началник на отделение по Хирургия

Специалист по Хирургия, специалист по Детска хирургия

Завършва медицина - 14.09.1987 г. в МА ВМИ - Плевен

Придобити специалности:

Хирургия – 01.01.1996 г. в МУ – София

Детска хирургия – 2018 г.  – МУ - София

Здравен мениджмънт – МУ- Плевен

Допълнителни квалификации:

Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I и II ниво – МУ – Плевен

Интердисциплинарна практическа седмица – 16.06.2004 г.,  Швейцария

Диагностика и оперативна лапароскопска хирургия – 14.03.2008 г., МУ – Плевен

Хранителна помощ в следоперативен период – 22.02.2009 г.,  МУ - Плевен

Лечение на хернии с хирургическо платно – 2.10.2009 г., МУ – Плевен