120 Лечебни заведения "Медика" - цялостно медицинско обслужване в редица направления
|
|
|
BG
Отделение по спешна медицина

В отделението се извършва медицински триаж, диагностика и хоспитализация в съответните отделения на УМБАЛ “МЕДИКА РУСЕ“ при непрекъснат режим на работа. Основните медицински дейност са насочени към диагностика и лечение на остро настъпили животозастрашаващи състояния и предотвратяване на тежки увреждания и смърт.

Разположено е  на първия етаж на лечебното заведение  има добре изразена комуникативна връзка с всички клинични звена. Осигурен е достъп за линейки на Спешна помощ и за пациенти със собствен транспорт. Създадени са условия за придвижване на трудно подвижни пациенти.

Цялостната дейност на отделението е съобразена с медицинския стандарт „Спешна медицина“ и правилата за добра медицинска практика.

Специалисти