122 Лечебни заведения "Медика" - цялостно медицинско обслужване в редица направления
|
|
|
BG
Клинична лаборатория


707

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

   Клиничната лаборатория е разположена на втория етаж на територията на ДКЦ 2 - Русе. Оборудвана е съгласно стандарта по клинична лаборатория и изискванията за добра медицинска практика.

 

  Апаратурата е произведена през 2013 година от водещи световни фирми в областта на медицинската диагностика. Лабораторията участва в Националната система за  външна оценка на качеството на клиничните лаборатории и има акредитационна оценка "ОТЛИЧНА" за срок от пет години.

В Клинична лаборатория се изследват:

1. Хематологични показатели: кръвна картина – 20 параметъра, скорост на утаяване на еритроцитите, ретикулоцити, диференциално броене на бели кръвни клетки, морфология на еритроцитите и др.

2. Клинико-химични показатели:

Субстрати – албумин, общ белтък, креатинин, липиден профил, кръвна захар, пикочна киселина, урея, имуноглобулини, С – реактивен протеин и др.

- Диагностика на диабета – кръвнозахарен профил, гликиран хемоглобин и др.

- Ензими – чернодробни ензими, амилаза, липаза, креатинкиназа, алкална фосфатаза, гамаглутамил трансфераза и др.

- Олигоелементи и електролити – желязо, ЖСК, калций, фосфор, калий, натрий, магнезий и др.

- Кръвно-газов анализ  –pH, pCO2, pO2

3. Показатели на кръвосъсирването – протромбиново време, активирано парциал тромбопластиново време, фибриноген, Д- димер

4. Диагностика на щитовидна жлеза – ТТХ,  св. Т3, св.Т4, анти-ТПО и др.

5. Сърдечно-съдови маркери – тропонин, СК-МВ

6. Туморни маркери – общ простатен антиген, свободен простатен антиген, карциноембрионален антиген, СА 19-9 и др.

7. Репродуктивни хормони – тестостерон, лутеинизиращ хормон, фоликулостимулиращ хормон и др.

8. Изследване на урина – протеин, захар, билирубин, уробилиноген и други като количествено определяне на тотален белтък в урина, микроалбумин, химичен състав на бъбречни камъни

9. Спермограма – общи показатели и морфология

10. Определяне химичния и клетъчен състав на пунктати

  За удобство на пациентите, изследвани в стационарни или амбулаторни условия, в лабораторията се изготвят лабораторни профили, включващи различни видове анализи, за да може комплексно да се установи причината за възникване на заболяването, да се уточни правилната диагноза и да се контролира ефективността на лечението.

 


  

Специалисти