120 Лечебни заведения "Медика" - цялостно медицинско обслужване в редица направления
|
|
|
BG
Отделение по патоанатомия

Отделението по Обща и клинична патология към УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ е създадено през 2015 г. Помещенията са оборудвани със съвременна апаратура, осигуряваща оптимална и правилна лабораторна обработка на тъканни и клетъчни
материали, с цел диагностика на възпалителни, дегенеративни и онкологични заболявания.
Основни дейности:
1. Биопсични и цитологични изследвания на широк спектър от заболявания, с фокус върху болестите на:
- Гастро-интестинален тракт
- Женска полова система
- Млечна жлеза
- Мъжка полова система
- Дихателна система
- Кожа и кожни аднекси
- Щитовидна жлеза
2. Извършване на патоанатомична аутопсия, при спазване на изискванията по медицинския стандарт и Правилника на лечебното заведение.

Специалисти