|
|
|
BG

   

 

За нас

Началото на лечебни заведения  "Медика" е поставено през 2003 г. от доц. д-р Кирил Панайотов. За изминалите  12г. сме извървяли дълъг професионален път. От  първоначалния кабинет по физиотерапия през Спецализирана Болница за Активно Лечение по Физикална и Рехабилитационна Медицина, Медицински Център, Логопедични Центрове, Хоспис, Специализирана Болница за Активно Лечение по Кардиология и Балнеокомплекс до създаването през 2013г. на първата частна Многопрофилна Болница за Активно Лечение в гр. Русе.  

Ние предлагаме цялостно медицинско обслужване на пациентите си в редица направления: кардиология, инвазивна кардиология, хирургия, детска хирургия, пластично възстановителна и естетична хирургия, съдова хирургия, урология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, неврология, гинекология, педиатрия, офталмология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория, лаборатория по микробиология, логопедична терапия, психологична диагностика и терапия и др.. Водещите принципи в работата на целия екип на лечебни заведения "Медика" са безкомпромисното качество на медицинските услуги, придружено с лично отношение и персонално внимание към всеки един пациент. Лечебни заведения "Медика“ работят с НЗОК.