120 Лечебни заведения "Медика" - цялостно медицинско обслужване в редица направления
|
|
|
BG
Отделение по Съдова хирургия

    

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Високият професионализъм на екипа и иновативните техники, с които разполага болницата, позволяват за всеки пациент да се избира най-подходящото лечение – консервативно, микроинвазивно ендоваскуларно, оперативно или комплексно.

В отделението е изградена зала за инвазивни интервенционални процедури, снабдена с С-рамо (рентгенов апарат) за интраоперативна съдова диагностика с три монитора в самата ангиозала и още един в предзалата, което осигурява добър поглед както в, така и извън процедурното помещение.  Операционна зала e оборудвана със съвременен инструментариум и анестезиологична апаратура.

Непосредствената близост на ангиозалата и операционната зала позволява бърза реакция при васкуларна и обикновена операционна интервенция.

В отделението се извършва  лечение на широк спектър от съдови заболявания:

Артериални заболявания:

- Периферни стенози (стеснения) и тромбози (запушвания) на съдовете на крайниците и екстракраниалните мозъчни артерии

-  Емболии на съдовете на крайниците

-  Аневризма на аортата и периферните съдове

-  Стеснения и запушвания (тромбози) на висцеларните артерии (съдовете, кръвоснабдяващи коремните органи)

-  Всички форми на атеросклероза

-  Артерио-венозни малформации

Венозни заболявания:

  • Венозна тромбоза
  • Повърхностен и дълбок тромбофлебит
  • Разширени вени
  • Изграждане на постоянен достъп за хемодиализа

Неоперативно лечение, чрез емболизация на:

  • Доброкачествена хиперплазия на простата
  • Миоми на матката
  • Първичен тумор на черен дроб
  • Метастази в черен дроб
  • Варикоцеле

Отделението разполага с приветливи стаи за стационарно лечение със самостоятелен санитарен възел.

За проследяване възстановяването на пациентите и ефекта от проведеното лечение се назначават контролни прегледи след изписване, на които се предписва необходимата поддържаща терапия и хигиенно-диетичен режим.

 

       

Специалисти