|
|
|
BG

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ „МЕДИКА КОР”


 

   СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ "МЕДИКА КОР" осигурява спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за обширен регион от Североизточна и Централна Северна България.

  Дейността на болницата е изцяло обърната към пациента, като му осигурява най-доброто лечение от висококвалифицирани специалисти с помощта на модерна апаратура, както и емоционална подкрепа и милосърдие от страна на целия персонал. Екипът е изграден от лекари и медицински сестри, с дългогодишен опит в областта на инвазивната кардиология. 

Основните заболявания,които изискват инвазивно изследване (сърдечна катетеризация) са:

- Остър миокарден инфаркт;

- Прединфарктно състояние и стенокардия с различна давност;

- Вродени и придобити сърдечни пороци с оглед оперативно лечение;

- Различни видове кардиомиопатии;

. В случаите, в които наличието на исхемична болест на сърцето не може да се отхвърли с неинвазивни методи;

- Остри заболявания на аортата;

- Заболявания на сънните, бъбречните и други периферни артерии.

Специалисти
Контакти

АдресРусе 7000, ул„Независимост" 2,

Хирургичен блок на МБАЛ-сутерен (вход откъм р. Дунав),

Регистратура: 082 887 363, моб.: 0886 110 126, консултативен кабинет: 082 887 364, дежурна сестра: 082 887 365,

Е-mail: info@medica-core.commedicacore@abv.bg