|
|
|
BG
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИКА ЕКСПЕРТ”

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Медицински център "МЕДИКА ЕКСПЕРТ” е специализирано лечебно заведение за извънболнична помощ. Има изградени центрове по физикална и рехабилитационна медицина в градовете Русе и Борово, както и няколко успешно разработени възстановителни SPA– центрове в Русе.

  Високо квалифициран екип от специалисти работи в модерна и добре оборудвана база, съответстваща на изискванията за физиотерапия и рехабилитация. Обект на лечение във физикалната и рехабилитационна медицина са следните групи заболявания:

Заболявания на периферната и централната нервна система

Слединсултна рехабилитация

Артрозни заболявания

Ортопедични и травматични заболявания

Хирургични заболявания

Заболявания на обмяната, метаболитен синдром

Акушеро-гинекологични заболявания

Заболявания на горните дихателни пътища

Кожни заболявания

Детски заболявания

Урологични заболявания

Очни и УНГ заболявания

Детска церебрална парализа

Рехабилитация след инфаркт на миокарда

  Кинезитерапията е метод на лечение чрез движение и използва различни форми на двигателна активност за 
функционално възстановяване, поддържане и профилактика на различни заболявания. С доказан ефект се прилагат специализирани кинезитерапевтични техники по методите на Бобат, Кабат и Войта, неврална терапия, мануална терапия, екстензионна терапия и др.:                     

Изправителна гимнастика

Лечебна физкултура

Суспенсионна терапия и пулитерапия

Теренно лечение

Лечебен масаж

 

   Наред с това кинезитерапията притежава мощен психотерапевтичен и тонизиращ ефект. На всеки пациент се предлага комплексна лечебно-оздравителна програма, включваща:

Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип

Прецизни изследвания

Медикаментозно лечение и апаратна физиотерапия с различни процедури, провеждани от специалист.

 

         

В изпълнение на Договор за партньотство в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“ Медицински Център "Медика Експерт" изпълнява следните дейности:

1. Дейности по разкриване, обзавеждане и оборудване на амбулатории за специализирана извънболнична помощ по акушерство и гинекология за здравно неосигурени жени от ромски произход и такива, живеещи в сходно с тяхното положение в общините: Русе /кв. Тракцията/, Иваново, Борово, Ветово.
В разкритите изнесени амбулатории за специализирана акушеро-гинекологична медицинска помощ в общините ще се извършват профилактични акушеро гинекологични прегледи на здравно неосигурени жени, съгласно изготвен ежемесечен график, съответно за всяка амбулатория.

2. Провеждане на скринингови изследвания на ученици от 1-ви до 4-ви клас в 4-те училища в гр. Русе - ОУ "Алеко Константинов", ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Никола Обретенов", ОУ "Ангел Кънчев" и в училищата в общините партньори.     Скрининговите изследвания ще се извършват веднъж годишно и ще изследват здравословното състояние на децата по отношение на белодробни и очни заболявания в гр. Русе и гръбначни изкривявания и очни заболявания в училищата на общините партньори.

3. Провеждане на профилактични АГ прегледи от лекари със специалност "Акушерство и гинекология" и една акушерка на жени  от ромски произход и такива, живеещи в сходно с тяхното положение. 
Профилактичният АГ преглед включва: първоначален гинекологичен преглед, УЗ диагностика и цитонамазка.
При необходимост поставяне на спирала и микробиологични изследвания.

Акушер-гинеколозите работят по утвърден график в общините: Русе /кв. Тракцията/, Иваново, Борово, Ветово.

гр. Русе, кв. "Тракцията" ул. Искър № 41:

гр. Борово, ул. "Шести септември" № 3:

гр. Ветово, ул. "Трети март" № 2:

с. Иваново, ул. "Христо Ботев" № 4:

 

Специалисти
Контакти

Адрес:  Русе, ДКЦ-1, каб.122,

Тел.: 082 824563 (кабинет 122),

0886 972061 (сектор Водолечение)

Е-mail: zkm@abv.bg

 

 

Адрес: Русе, Стоматологична поликлиника

Кабинет 105 - Неврологичен и Съдовохирургичен кабинет

кабинет 109 - Педиатричене и физиотерапевтичен кабинет

Тел.: 0888 414 555; 082 83 46 18

Кабинет 110 - Акушеро-гинекологичен кабинет

Тел.: 0888 414 555; 082 83 46 18

Кабинет 121 - Кардиологичен кабинет

Тел.: 082 507 998 

Кабинет 314 - Физиотерапия

Тел.: 0885 285 548

Централа стоматология - 082 823 797


Вижте по-голяма карта

 

Адрес: Русе, СК „Ялта", ул. "Драма" 13

Тел.: 082 834344; 0886 003 630


Вижте по-голяма карта

 

Адрес: Русе, ДКЦ-2

Регистратура

Тел.: 082 830 230 Моб.: 0876 830 230, 0885 816 090

Апаратна кинезитерапевти

Тел.: 082 402 030


Вижте по-голяма карта