|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Румяна Вълчева - Андреева

Специалист вътрешни болести и кардиология

Завършва медицина – 1982 г. в Медицински университет – София

Придобита специалност:  

Вътрешни болести - 1992 г., МУ - София

Кардиология – 1996 г., МУ – София

Допълнителна квалификация:

Национални конгреси по кардиология - 2004 г., 2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г. и 2014г.

Национални конгреси по инвазивна кардиология – 2009 г.

Курс „Основи на доплер ехокардиографията”- Национална кардиологична болница(НКБ) - София - 2006 г.

Европейски конгрес по Сърдечна недостатъчност Белград – 2012 г.

Европейски кардиологичен конгрес Амстердам – 2013 г., Барселона – 2014 г.

Курсове за експертно ниво по ЕхоКГ І-ІV модул – 2013 г.

Ехографски семинар Варна Ехо – 2011 г. и 2013 г.

Индивидуално обучение по ехокардиография в НКБ-София - 2010 г.

Курсове за лечение на артериална хипертония и сърдечно-съдова протекция

Член на Българското и Европейското дружество по кардиология