|
|
|
BG
Платени услуги

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ЕКСПЕРТ

Потребителска такса съгласно ЗЗО   2,90 лв.
Потребителска такса съгласно ЗЗО /ПЕНСИОНЕР/   1 лв.
Първичен медицински преглед в амбулаторни условия   50 лв.
Вторичен медицински преглед в амбулаторни условия   30 лв.
Консултация  без преглед   20 лв.
Консултация по документи   20 лв.
Домашен преглед първичен   80 лв.
Домашен преглед вторичен   50 лв.
Медицински документ/дубликат/   8 лв.
СЕКТОР ПЕДИАТРИЯ
/СТОМАТОЛОГИЯ/
Издаване на медицинска документация (предписания, протоколи, удостоверения)   10 лв.
Експертиза на временна неработоспособност , ЛКК   30 лв.
Проба за антибиотик   5 лв.
Мускулна инжекция   10 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/   6 лв.
Измерване на кръвно налягане   5 лв.
Превръзка  голяма 30 лв.
Превръзка средна 25 лв.
Превръзка малка 18 лв.
Инхалация   6 лв.
СЕКТОР ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
/ СТОМАТОЛОГИЯ, ДКЦ 1, ДКЦ 2/
Първоначален специализиран преглед от ФТ   50 лв.
Заключителен специализиран преглед от ФТ   30 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия, сантиметрия   7 лв.
Електростимулация /стабилна/   6 лв.
Електрофореза, Йонофореза   6 лв.
Лечение с диадинамични токове   6 лв.
Лчение с интерферентни токове   6 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ /   6 лв.
Инхалация   6 лв.
Криотерапия, Топлотерапия   6 лв.
Магнитотерапия   6 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле   6 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета   10 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ   6 лв.
Лазер терапия на поле 6 лв.
Лазер терапия на повече полета 10 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс)   6 лв.
Лечение с Д'арсонвал на поле   6 лв.
Кинезиотейпинг   13 лв.
Механотерапия, суспенсионна терапия, пулитерапия   7 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна)   15 лв.
Кинезиологичен анализ   20 лв.
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс   20 лв.
Специализирани методи – ВОЙТА, БОБАТ   20 лв.
Дихателна гимнастика   6 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене   15 лв.
Мануална мобилизационна терапия  35 мин. 20 лв.
Мануална терапия   15 лв.
Масажна яка 10 мин. 14 лв.
Масажна яка с масаж на ръка  15 мин. 16 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце  20 мин. 18 лв.
Масаж на гръб 20 мин. 18 лв.
Масаж на гръб и ръка 25 мин. 20 лв.
Масаж на гръб и две ръце  30 мин. 22 лв.
Масаж на кръст  10 мин. 14 лв.
Масаж на кръст и крак 25 мин. 18 лв.
Масаж на кръст и два крака  30 мин. 22 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 35 лв.
Апаратна антицелулитна програма  40 мин. 8 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни +  1 ФТ процедура       120 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни +  2 ФТ процедура       140 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни +  3 ФТ процедура       160 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия   30 лв.
Лечебна гимнастика  +  Ел.стимулация в домашни условия   38 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /    250 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+  Ел.стимулация     300 лв.
Перлена вана ДКЦ 2 12 лв.
Перлена вана с луга ДКЦ 2 15 лв.
Сауна /Инфрачервена сауна до 90 мин. ДКЦ 2 12 лв.
СЕКТОР КАРДИОЛОГИЯ
/ СТОМАТОЛОГИЯ/
Схема за Синтром   5 лв.
ЕКГ   10 лв.
ЕКГ с разчитане   15 лв.
Измерване на кръвно налягане   5 лв.
СЕКТОР ГИНЕКОЛОГИЯ
/ СТОМАТОЛОГИЯ/
     
Първичен медицински преглед в амбулаторни условия   40 лв.
Вторичен медицински преглед в амбулаторни условия   20 лв.
Ехография    40 лв.
Цитонамазка   25 лв.
Микробиология   30 лв.
Цервикален секрет с намазка   25 лв.
Влагалищен секрет с намазка   25 лв.
Преглед + Ехография   60 лв.
Преглед + Ехография + цитонамазка   80 лв.
Преглед + Ехография + микробиология   80 лв.
Диатермокоагулация + преглед   60 лв.
Преглед,поставяне на спирала и Ехография/със спирала на пациента/   60 лв.
Преглед и отстраняване на спирала   50 лв.
Първичен преглед и туширане на ерозио   50 лв.
Вторичен преглед и туширане на ерозио   20 лв.
Женска консултация / без гинекологичен преглед и без ехография/   20 лв.
Женска консултация  с  гинекологичен преглед     50 лв.
Женска консултация с ехография   50 лв.
Поставяне на вагинален песар   10 лв.
Отстраняване на вагинален песар   10 лв.
Отстраняване на конци   10 лв.
Снимка от ехографско изследване   3 лв.
СЕКТОР НЕВРОЛОГИЯ
/СТОМАТОЛОГИЯ/
Първичен медицински преглед в амбулаторни условия   50 лв.
Вторичен медицински преглед в амбулаторни условия   30 лв.
Консултация  без преглед   20 лв.
Консултация по документи   20 лв.
Домашен преглед първичен   80 лв.
Домашен преглед вторичен   50 лв.
СЕКТОР ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
/ЯЛТА/
Първоначален специализиран преглед от ФТ   50 лв.
Заключителен преглед от ФТ   30 лв.
Консултация  без преглед   20 лв.
Консултация по документи   20 лв.
Домашен преглед първичен   80 лв.
Домашен преглед вторичен   50 лв.
Медицински документ/дубликат/   8 лв.
Мускулна инжекция   10 лв.
Подкожна инжекция /ваксина/   6 лв.
Измерване на кръвно налягане   5 лв.
Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия   7 лв.
Електростимулация / точкова /   7 лв.
Електростимулация / стабилна /   6 лв.
Вакуум интерферема   7 лв.
Електрофореза, Йонофореза   6 лв.
Лечение с диадинамични токове   6 лв.
Лчение с интерферентни токове   6 лв.
Синусоидални модулирани токове / СМТ /   6 лв.
Инхалация   6 лв.
Криотерапия, Топлотерапия   6 лв.
Магнитотерапия   6 лв.
Лечение с ултразвук на едно поле   6 лв.
Лечение с ултразвук на повече полета   10 лв.
Лечение с УВЧ и МВТ   6 лв.
Лазер терапия / на поле /   6 лв.
Лазер терапия / на повече полета /   10 лв.
Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс)   6 лв.
Лечение с Д'арсонвал на поле   6 лв.
Дълбока осцилация  от 10 до 30 мин.  от 15 до 35 лв. в зависимост от мин.
Детоксикатор 30 мин. 15 лв.
Текартерапия   40 лв.
Електросън от 15 до 45 мин.според избора на програма   25 лв.
Кинезиотейпинг   13 лв.
Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия   10 лв.
Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна)   15 лв.
Кинезиологичен анализ   20 лв.
Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс   20 лв.
Раздвижване с артромот  15 мин. 10 лв.
Дихателна гимнастика   6 лв.
Обучение в седеж, стоеж и ходене   15 лв.
Мануална мобилизационна терапия  35 мин. 20 лв.
Мануална терапия   15 лв.
Масаж на лице   10 лв.
Масажна яка  10 мин. 16 лв.
Масажна яка с масаж на ръка  15 мин. 18 лв.
Масажна яка с масаж на две ръце 20 мин. 20 лв.
Масаж на гръб  20 мин. 22 лв.
Масаж на гръб и ръка  25 мин. 26 лв.
Масаж на гръб и две ръце  30 мин. 30 лв.
Масаж на кръст 10 мин. 14 лв.
Масаж на кръст и крак  25 мин. 20 лв.
Масаж на кръст и два крака  30 мин. 26 лв.
Масаж на цяло тяло 60 мин. 40 лв.
Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб   45 лв.
Вендузен масаж на крака  30 мин. 30 лв.
Меден/вендузен масаж на гръб  30 мин. 30 лв.
Вендузен масаж на цяло тяло  60 мин. 45 лв.
Антицелулитен масаж 30 мин. 30 лв.
Антицелулитен масаж  45 мин. 45 лв.
Апаратна антицелулитна програма 40 мин. 8 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник  15 мин. 14 лв.
Лимфопрес /горен или долен крайник 30 мин. 20 лв.
Фитнес - Абонаментна карта  за един месец   35 лв.
Фитнес - Еднодневна цена (1.5 час)   5 лв.
Лечебна гимнастика  7 дни  (Аналитична или пасивна)   90 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни   +  1 ФТ процедура       120 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни   +  2 ФТ процедура       140 лв.
Лечебна гимнастика 7 дни   +  3 ФТ процедура       160 лв.
Лечебна гимнастика в домашни условия   30 лв.
Лечебна гимнастика  +  Ел.стимулация в домашни условия   38 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /    250 лв.
Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+  Ел.стимулация     300 лв.
Тангенторна вана 15 мин. 15 лв.
Тангенторна вана  30 мин. 30 лв.
Перлена вана   15 лв.
Перлена вана с луга   18 лв.
Сауна  до 90 мин. 14 лв.
Ползване на басейн възрастен    10 лв.
Ползване на басейн дете  от 0 до 3 год 0 лв.
Ползване на басейн дете   от 4 до 14 год 6 лв.
Комплексно ползване на басейн и сауна   18 лв.
Частична апликация  калолечение   7 лв.
Обширна апликация калолечение   10 лв.
Цяло тяло калолечение   20 лв.

 

Информация относно освободените от потребителска такса лица и здравните дейности,

гарантирани от бюджета на НЗОК е на разположение на пациентите – съхранява се в папка в кабинета.

 

ПРИ ПРЕДПЛАЩАНЕ НА 10 ПРОЦЕДУРИ

ПОЛУЧАВАТЕ 10 % ОТСТЪПКА!

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!