|
|
|
BG
Платени услуги

Ценоразпис на предоставяни медицински и други услуги от
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 РУСЕ" ЕООД

Наименование на услугата

Цена

Потребителска такса Прегледи (пенсионер)

    1,00 лв.

Потребителска такса Прегледи

    2,90 лв.

Първичен клиничен преглед

   50,00 лв.

Вторичен клиничен преглед

   30,00 лв.

Първичен преглед от гост специалист

   50,00 лв.

Вторичен преглед от гост специалист

   30,00 лв.

Първичен преглед в дома на пациента

   80,00 лв.

Вторичен преглед в дома на пациента

   50,00 лв.

Онкологичен първичен преглед

   50,00 лв.

Онкологичен вторичен преглед

   30,00 лв.

Covid първичен преглед

   50,00 лв.

Covid вторичен преглед

   30,00 лв.

Първичен преглед /Доцент/

   80,00 лв.

Вторичен преглед  /Доцент/

   40,00 лв.

Първичен преглед от Професор

 100,00 лв.

Вторичен преглед от Професор

   60,00 лв.

Консултация без преглед

   30,00 лв.

Медицинска експертиза на работоспособността - за специалист

   15,00 лв.

Издаване на медицинско свидетелство

   15,00 лв.

Отстраняване на кърлеж с поставяне на ТАП

   30,00 лв.

Ехографски преглед

   50,00 лв.

Издаване на протокол за ТЕЛК

   50,00 лв.

Експертиза на временна неработоспособност ЛКК

   50,00 лв.

Поставяне на абокат и венозна инфузия

   55,00 лв.

Поставяне на трайна венозна канюла

   18,00 лв.

Поставяне на периферен венозен път (Абокат)

   18,00 лв.

Измерване на кръвно налягане

    5,00 лв.

Подкожна инжекция /ваксина/

    6,00 лв.

Мускулна инжекция

   10,00 лв.

Венозна инжекция

   15,00 лв.

Манипулации

   10,00 лв.

Проба за антибиотик

   10,00 лв.

Пакет пълна профилактика мъже

 223,00 лв.

Пакет пълна профилактика жени

 238,00 лв.

Медицинска маска

    1,00 лв.

Ксерокс - едностранно

    0,10 лв.

Ксерокс - двустранно

    0,18 лв.

Медицински документ/дубликат/

   10,00 лв.

Обработка на документи

   10,00 лв.

Ксерокс -Лични документи

    0,20 лв.

Хирургия

 

Превръзка – малка

   20,00 лв.

Превръзка – средна

   25,00 лв.

Превръзка – голяма

   30,00 лв.

Преглед и ехография на гърди

   50,00 лв.

Сваляне на конци

   20,00 лв.

Обработка на рана

   40,00 лв.

Обработка на рана с шев

   50,00 лв.

Инцизия на повърхностни гнойници

   50,00 лв.

Екстирпация на чуждо тяло

   50,00 лв.

Екстрипация на кожни

   75,00 лв.

Клиничен преглед с ехография на коремни органи

   80,00 лв.

Местна анестезия в зависимост от обема

   20,00 лв.

Амбулаторна обработка на рана с шев - малка

   45,00 лв.

Амбулаторна обработка на рана с шев – средна

   60,00 лв.

Амбулаторна обработка на рана с шев - голяма

   80,00 лв.

Хистологично изследване при амбулаторни манипулации

   40,00 лв.

Шев на рана с повече от три конеца

   55,00 лв.

Екстирпация на повърхностни тумори (атером,дермоидна киста, невус, липом и др,)

   60,00 лв.

Шев на рана с повече от пет конеца

   80,00 лв.

Операция на врастнал нокът

 150,00 лв.

Операция на кожна лезия до 1 см

 150,00 лв.

Операция на кожна лезия до 5 см

 200,00 лв.

Операция на кожна лезия над 5 см

 400,00 лв.

Неоперативни процедури - оформяне на устни с филъри/цена за 1 ампула с манипулацията в зависимост от филъра/:

 350,00 лв.

Вземане на материал за хистологично изследване при амбулатарни манипулации

   50,00 лв.

Широкоиглена биопсия (Щанцова)

 250,00 лв.

Кардиология

 

ЕКГ

   15,00 лв.

ЕКГ с разчитане

   20,00 лв.

Велоергометрия

   80,00 лв.

Холтер ЕКГ

   80,00 лв.

Ехокардиография

   80,00 лв.

Холтер артериално налягане

   80,00 лв.

Периферни съдове

 

Доплерово изследване на периферни вени и артерии

   50,00 лв.

Склерозиране на разширени вени на крак на сеанс

 300,00 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

   50,00 лв.

Тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

   70,00 лв.

Гастроентерология

 

Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехогр,контрол

   50,00 лв.

Неврология

 

Невропсихология

   70,00 лв.

Електроенцефалография с консултативен преглед

   50,00 лв.

Ултразвукова доплерова сонография на мозъчни съдове

   50,00 лв.

ЕМГ изследване

   50,00 лв.

ЕЕГ изследване

   50,00 лв.

Акушерство и гинекология

 

Първичен гинекологичен преглед

   40,00 лв.

Първичен преглед и туширане на ерозио

   40,00 лв.

Гинекологичен преглед с вземане на цитонамазка

   50,00 лв.

Гинекологичен преглед с вземане на вагинален секрет за микробиологично изследване

   50,00 лв.

Женска консултация с гинекологичен преглед

   40,00 лв.

Женска консултация с ехография

   50,00 лв.

Женска консултация / без гинекологичен преглед и без ехография /

   30,00 лв.

Преглед,поставяне на спирала и Ехография/със спирала на пациента/

   60,00 лв.

Гинекологичен преглед с ехография

   50,00 лв.

Преглед + Ехография

   80,00 лв.

Гинекологичен преглед с вземане на цитонамазка  ехография

   50,00 лв.

Преглед,поставяне на спирала и Ехография/с включена спирала/

   60,00 лв.

Биохимичен скрийнинг

   30,00 лв.

Поставяне на спирала

   40,00 лв.

Фетална морфология

   50,00 лв.

Ехография

   50,00 лв.

Вторичен гинекологичен преглед

   30,00 лв.

Вторичен преглед и туширане на ерозио

   30,00 лв.

Снимка от ехографско изследване

    5,00 лв.

Сваляне на конци

   10,00 лв.

Туширане на ерозио на маточната шийка

    5,00 лв.

Запис на тонове

   15,00 лв.

Поставяне на вагинален песар

   15,00 лв.

Отстраняване на вагинален песар

   15,00 лв.

Цитонамазка

   25,00 лв.

Отстраняване на спирала

   25,00 лв.

Микробиология

   30,00 лв.

Диатермокоагулация

   50,00 лв.

Офталмология

 

Очен преглед

   50,00 лв.

Вторичен контролен преглед

   30,00 лв.

Изледване на цветно зрение

   10,00 лв.

Локално обезболяване

    8,00 лв.

Тонометрия

   15,00 лв.

Изследване на зрителна острота

   15,00 лв.

Очни дъна за ТЕЛК

   15,00 лв.

Сваляне на очна протеза

   15,00 лв.

Промивка на конюнктивален сак

   15,00 лв.

Биомикроскопия

   15,00 лв.

Офталмоскопия

   15,00 лв.

Субконюнктивална инжекция

   15,00 лв.

Изследване на зрителна острота с предписване на очила

   40,00 лв.

Екстракция на чуждо тяло

   45,00 лв.

УНГ

 

Отстраняване на назална тампонада

   10,00 лв.

Клиничен тест за слух / без аудиометрия /

   10,00 лв.

Промивка на външен слухов канал

   15,00 лв.

Аудиометрично изследване на слуха

   15,00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов канал

   15,00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа

   15,00 лв.

Отстраняване на гранулоционна тъкан около трахеостома

   15,00 лв.

Локално лечение на епистаксис

   20,00 лв.

Туширане със сребърен нитрат на варици по носната преграда

   20,00 лв.

Изследване на вестибуларна симптоматика

   20,00 лв.

Съдова хирургия

 

3D доплер на артериална и венозна система

   60,00 лв.

Клиничен преглед и 3D доплер на артериална и венозна система

   70,00 лв.

Предоперативна съдово-хирургична консултация и изследвания на варикозна болест

 200,00 лв.

Травматология

 

Сваляне или заместване на гипсова имобилизация на горен или долен крайник

   30,00 лв.

Гипсова превръзка /циркулярен гипс/

   35,00 лв.

Шийна имобилизация

   50,00 лв.

Отстраняване на шина или гипсова превръзка

   20,00 лв.

Терапевтична пункция на става

   50,00 лв.

Ставна пункция

 120,00 лв.

Лаваж на става

 120,00 лв.

Медикаментозна инстилация около ставите

   40,00 лв.

Вътреставна апликация

   40,00 лв.

Гипсова имобилизация на крайници (обхващащи 1 става)

   50,00 лв.

Гипсова имобилизация на крайници (обхващащи 2 става)

   65,00 лв.

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

   75,00 лв.

Имобилизация на подбедрица и стъпало

   85,00 лв.

Урология

 

Урофлуорометрия

   40,00 лв.

Катетиризация

   30,00 лв.

Поставяне/смяна/ на уретрален катетър

   30,00 лв.

Изследване химичния състав на бъбречни камъни

   30,00 лв.

Ехография на органите на отделителната система

   30,00 лв.

Патоанатомия

 

Цитологично изследване

   15,00 лв.

Цитонамазка от женски полови органи-изсл

   25,00 лв.

Ревизия на цитологичен препарат

   25,00 лв.

Ревизия на хистологичен препарат

   40,00 лв.

Цитологичен материал от пунктати за 2 бр, стъкла

   20,00 лв.

Цитонамазки - гинекологични 2 бр, стъкла

   25,00 лв.

Биопсия

   30,00 лв.

ХИСТОБИОПСИИ

 

Имунохистохимия химично изследване

 180,00 лв.

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

 

Такса манипулация и екарисаж

    3,00 лв.

Такса манипулация и екарисаж Антиген

   10,00 лв.

Вземане на кръв (домашно посещение)

   10,00 лв.

Такса кръвна захар

    1,00 лв.

Потребителска такса Лаборатория

    2,00 лв.

Кръвна захар

    2,00 лв.

Фосфор

    2,50 лв.

Креатинин - серум

    2,50 лв.

Урея

    2,50 лв.

Общ белтък

    2,50 лв.

Албумин

    2,50 лв.

Холестерол

    2,60 лв.

GGTP

    2,70 лв.

Билирубин-общ

    2,70 лв.

Билирубин-директен

    2,70 лв.

АСАТ

    2,70 лв.

АЛАТ

    2,70 лв.

Алкалнафосфатаза - серум

    2,90 лв.

Калций

    2,90 лв.

Триглицериди

    2,90 лв.

LDL-холестерол

    2,90 лв.

Такса манипулация

    3,00 лв.

Потребителска Такса Цитонамазка

    3,00 лв.

Пикочна киселина

    3,50 лв.

HDL- холестерол

    3,50 лв.

алфа-Амилаза

    4,30 лв.

Общ белтък + Албумин

    4,50 лв.

Урея + Креатинин

    4,50 лв.

Билирубин общ + директен

    4,50 лв.

Хлориди Cl

    4,50 лв.

ЖСК

    4,90 лв.

Магнезий

    5,00 лв.

Липаза

    5,00 лв.

Лактатдехидрогенеза /LDH/

    5,00 лв.

Желязо (Fe)

    5,50 лв.

CRP

    5,90 лв.

Холинестераза

    6,70 лв.

Натрий (Na) и Калий (K) комплексно

    6,70 лв.

Fe и ЖСК фракции

    6,90 лв.

Креатининкиназа КК

    6,90 лв.

Холестерол профил

    9,60 лв.

CK-MB NAC

   15,00 лв.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ  

Пакет Пълна профилактика

   40,00 лв.

Пакет Женски полови хормони

   45,00 лв.

Пакет Диабет

   30,00 лв.

ПАКЕТ УРОЛОГИЧЕН

   35,00 лв.

Пакет Предоперативен минимум

   38,50 лв.

Пакет Детска профилактика

   15,20 лв.

Пакет Функция на бъбреците

   15,80 лв.

Пакет ПКК+CRP

   22,00 лв.

ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

 

Кр,захар,Профил-3 кратен

    5,50 лв.

Кр, захар, профил - 4 кратен

    6,00 лв.

Орален глюкозо-толерантен тест

    6,70 лв.

ОГТТ

    6,70 лв.

СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ

 

СК МВ фракция

   15,00 лв.

Тропонин І

   15,00 лв.

BNP /мозъчен натриуретичен ензим/

   20,00 лв.

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

Цинк - серум Zn

   14,30 лв.

Мед - серум

   17,30 лв.

ТИРОИДНИ ХОРМОНИ

 

TSH

   12,50 лв.

FT4

   12,50 лв.

FT3

   12,50 лв.

Anti TPO /MAT/

   18,00 лв.

Anti-Tg /TAT/

   18,00 лв.

FT4+TSH

   22,20 лв.

ТАТ+МАТ

   29,90 лв.

FT3+FT4+TSH

   30,20 лв.

Тиреоглобулин (Tg)+ анти-Тг

   34,70 лв.

TSH-R-Ab (TSH рецептор антитела) (TRAK)

   39,90 лв.

ПОЛОВИ ХОРМОНИ

 

Пролактин

   15,70 лв.

LH (лутеинизиращ хормон)

   15,70 лв.

FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)

   15,70 лв.

Прогестерон

   15,70 лв.

Естрадиол

   15,70 лв.

Testosteron - серум

   15,70 лв.

DHEA-S

   20,90 лв.

Андростендион

   23,30 лв.

17-алфа-ОН-прогестерон

   23,30 лв.

AMH (анти-мюлеров полов хормон)

   39,90 лв.

 ИМУНОЛОГИЯ

 

ANA скрининг ИИФ

   20,90 лв.

HLA - B27

   25,90 лв.

anti dsDNA ( анти дв ДНК антитела) количествен

   31,70 лв.

ANA профил

   77,00 лв.

Артроскопия

 250,00 лв.

КРЪВОСЪСИРВАНЕ - СКРИНИНГ

 

Време съсирване

    2,90 лв.

Време кървене

    2,90 лв.

Протромбиново време + INR

    3,90 лв.

Активирано парциално време АРТТ

    4,00 лв.

АРТТ

    4,00 лв.

Фибриноген

    4,50 лв.

D - димер (количествено)

   20,00 лв.

МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

 

С3 комплемент

    9,70 лв.

С4 комплемент

    9,70 лв.

ДРУГИ ХОРМОНИ

 

Кортизол - свободен, серум

   15,70 лв.

total Бета ЧХГ

   19,90 лв.

Соматотропен хормон

   20,70 лв.

ACTH

   20,90 лв.

PTH (паратхормон)

   29,30 лв.

Кортизолов ритъм

   30,00 лв.

IGF 1 (Соматомедин C,инсулиноподен растежен фактор)

   40,70 лв.

МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ

 

Трансферин

   11,80 лв.

Имунореактивен инсулин-изчисление на Хома индекс

   15,70 лв.

C-peptide

   16,00 лв.

Beta-Cross Laps

   21,70 лв.

DPD-маркер за остеопороза

   25,00 лв.

Хомоцистеин

   31,70 лв.

ПУНКТАТ / АСЦИТ

 

pH - пунктат

    1,50 лв.

Ривалта

    1,50 лв.

Специфично тегло (пунктат)

    1,50 лв.

Глюкоза - пунктат

    1,50 лв.

Общ белтък - пунктат

    1,50 лв.

Хематокрит /лилава капачка/

    4,50 лв.

Албумин / Глобулин

    5,00 лв.

Морфология на клетки

    5,00 лв.

Амилаза - пунктат

    5,00 лв.

Броене клетки

    5,00 лв.

Диагностика на инфекциозни болести

 

Сифилис

    9,50 лв.

HIV 1/2

   15,70 лв.

Anti-HBc IgM

   18,30 лв.

Anti-HBc total

   19,00 лв.

Anti HBsAg (Хепатит Б)

   21,30 лв.

Anti-HAV

   21,70 лв.

Anti-HCV

   21,70 лв.

Лаймска болест IgM

   23,00 лв.

Лаймска болест IgG

   23,00 лв.

Варицела Зостер IgM

   26,70 лв.

Варицела Зостер IgG

   26,70 лв.

Пакет ПКК+CRP+D-Димер

   52,00 лв.

Пакет Женски полови хормони - разширен

   65,00 лв.

Алергология

 

Свинско месо

   31,70 лв.

Панел 6 (20 алергена  - Хранителна алергия)

 130,00 лв.

Панел 7 (20 алергена  -  Инхалаторни алергии)

 130,00 лв.

ОКСИМЕТРИЯ МК

 

АКР-ВКИ

   30,00 лв.

АКР-ВКС

   30,00 лв.

АКР-ДП

   30,00 лв.

АКР-ДК

   30,00 лв.

АКР-БА

   30,00 лв.

АКР-АО

   30,00 лв.

Микробиология

 

Микробиологично изследване на фецес еднократно - копрокутура

   20,00 лв.

Секрет /влагалищен, носен, ушен, гърлен, очен, кожен, еякулат, фесцес, раневи секрет, храчка и др,/

   21,00 лв.

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Скорост на утаяване на еритроцитите

    1,70 лв.

СУЕ

    1,70 лв.

ПКК , автоматично, с 3-диф

    3,00 лв.

Левкоцити (Leu)

    4,50 лв.

ПКК , автоматично, с 5-диф

    4,50 лв.

LE клетки

    6,50 лв.

Диференциално броене на левкоцити - микроскопски

    7,50 лв.

Морфология на еритроцитите - микроскопски

    7,50 лв.

Ретикулоцити (Rt)

    7,50 лв.

Тромбоцити (Tr) - камерно броене

    8,50 лв.

Гликиран хемоглобин -Нb A1C

   12,70 лв.

Гликиран хемоглобин -Нb A1C

   12,70 лв.

Таласемия и хемоглобинози HPLC

   23,70 лв.

СУБСТРАТИ, МЕТАБОЛИТИ, ЕНЗИМИ - ОБЩИ

 

Липиден профил

    9,60 лв.

ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ И ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО

 

Протеинограма

    5,00 лв.

Цистатин С

   22,30 лв.

Изследване на сперма

   20,00 лв.

УРИНА

 

pH - урина

    0,70 лв.

Специфично тегло - урина

    0,70 лв.

Билирубин - урина

    0,70 лв.

Уробилиноген - урина

    0,70 лв.

Глюкоза - урина

    0,70 лв.

Кетотела - урина

    0,70 лв.

Белтък - урина

    0,70 лв.

Седимент

    2,20 лв.

Фосфор - урина

    2,50 лв.

Калций

    2,70 лв.

Комплексно химично изследване и седимент на урина

    3,10 лв.

Общ белтък в урина- 24 часа (количествено)

    3,50 лв.

Амилаза- урина

    4,30 лв.

Количествено изброяване на клетки в урина

    5,00 лв.

Натрий (Na) - урина

    6,70 лв.

Калий - урина

    7,00 лв.

Креатининов клирънс

    7,90 лв.

Хемоглобин - урина зърна

   10,00 лв.

Албумин в урина - 24 часа (количествено)

   10,50 лв.

Микроалбумин количествено

   16,50 лв.

Микроалбумин - урина

   16,50 лв.

Индекс микроалбумин / креатинин

   16,70 лв.

Кортизол - свободен, урина

   18,70 лв.

Кортизол - свободен, урина 24ч,

   18,70 лв.

Определяне състав на бъбречни конкременти

   25,00 лв.

ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ

 

Токсоплазмоза IgG

   19,70 лв.

Токсоплазмоза IgМ

   19,70 лв.

CMV IgM

   20,70 лв.

CMV IgG

   20,70 лв.

HBeAg

   21,30 лв.

ЕЛЕКТРОЛИТИ

 

Калий

    4,00 лв.

Натрий

    4,00 лв.

Йонизиран калций (iCa++)

    4,90 лв.

Алкално киселинно равновесие

   30,00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

PSA-Total

   15,00 лв.

CA 15-3

   16,90 лв.

CA 125

   16,90 лв.

CA 19-9

   16,90 лв.

CEA

   16,90 лв.

AFP

   16,90 лв.

PSA-Free

   18,00 лв.

SCC

   19,70 лв.

bеtа-2 микроглобулин

   22,00 лв.

CYFRA 21-1

   23,30 лв.

CA 72-4

   23,30 лв.

HE4

   67,00 лв.

Специализирани клиничнолабораторни показатели

 

Тест за студова алергия

    5,50 лв.

Антистрептолизинов титър (AST)

    5,90 лв.

Ревматоиден фактор

    5,90 лв.

Окултни кръвоизливи

    6,70 лв.

Изследване на фекалии за креаторея,стеаторея и скорбелни зърна

    8,50 лв.

Имуноглобулин М

   11,90 лв.

Имуноглобулин G

   11,90 лв.

имуноглобулин А

   11,90 лв.

Спермограма

   15,00 лв.

Серум Cu

   16,00 лв.

Феритин

   18,70 лв.

Хламидия трахоматис IgM

   18,90 лв.

Хламидия трахоматис IgG

   18,90 лв.

Хламидия трахоматис IgA

   18,90 лв.

Хеликобактер пилори IgG

   18,90 лв.

Церулоплазмин

   21,00 лв.

Карбамазепин

   21,00 лв.

Фолиева киселина

   21,30 лв.

Валпроева киселина

   21,30 лв.

Витамин В 12

   21,70 лв.

Инфекциозна мононуклеоза ( EBV VCA IgG)

   23,70 лв.

Инфекциозна мононуклеоза ( EBV VCA IgM)

   23,70 лв.

Витамин Д тотал

   24,70 лв.

Витамин Д

   24,70 лв.

HBsAg Кол

   28,00 лв.

Anti Jo-1

   30,00 лв.

anti - SARS - Cov - 2 антитела

   30,00 лв.

Хеликобактер пилори IgG антиген (фецес)

   30,00 лв.

anti-CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)

   31,00 лв.

Калцитонин

   34,00 лв.

Инфекциозна мононуклеоза ( EBV VCA IgM и IgG) /комплексно

   39,90 лв.

Антигенен комбиниран тест

   50,00 лв.

antiSARS - CoV - 2 - VNT (вирус неутрализиращи тела)

   40,00 лв.

Anti GAD – 65

   47,00 лв.

Anti GAD65 / IA - 2 (GAD65/IA2 скрининг)

   50,00 лв.

Пакет Стандартен

   25,80 лв.

Пакет Хипертония

   28,00 лв.

Пакет Функция на черния дроб

   29,00 лв.

изследване на Т- клетъчен имунитет

 150,00 лв.

Изследване на Т-клетъчен имунитет + количество изследване на антитела 

 180,00 лв.

Външни изследвания

 

Компютърна диагностика

 

COVID СКЕНЕР

 150,00 лв.

VLDL

    4,50 лв.

Coproparasitological examination (3 tests)

    5,30 лв.

Anti HCV screening

   10,00 лв.

HBs Antigen screening

   10,00 лв.

HIV testing 1+2 screening

   10,00 лв.

Helicobacter pylori screening Ig G

   10,50 лв.

Serum protein electrophoresis

   10,80 лв.

Transferin (Siderophilin)

   11,80 лв.

DHEA-S (dehydroepiandrosterone sulfat)

   14,00 лв.

Mycological examination on fecal matter

   14,20 лв.

HbeAg

   15,00 лв.

Giardia antigen (fecal matter)

   15,00 лв.

Cryoglobulin determination 

   15,00 лв.

Anti-cardiolipinic antibodies screen

   15,00 лв.

Chlamydia trachomatis antibodies Ig A

   15,00 лв.

Chlamydia trachomatis antibodies Ig G

   15,00 лв.

Chlamydia trachomatis antibodies Ac Ig M

   15,00 лв.

Helicobacter pylori quantitative screening

   15,00 лв.

Toxoplasma gondii Ig G

   15,00 лв.

Toxoplasma gondii Ig M

   15,00 лв.

Rubeola virus Ig G

   15,00 лв.

Rubeola virus Ig M

   15,00 лв.

Specific IgE for household allergens - inside mixture(домашни алергени -смес)

   15,00 лв.

Specific IgE for mold mixture

   15,00 лв.

Specific IgE for Amoxicillin

   15,00 лв.

Specific IgE for Ampicillin

   15,00 лв.

Specific IgE for Articaine

   15,00 лв.

Specific IgE for Benzocaine

   15,00 лв.

Specific IgE for Bupivacaine

   15,00 лв.

Specific IgE for Cephalosporin

   15,00 лв.

Specific IgE for Gentamicin

   15,00 лв.

Specific IgE for Ibuprofen

   15,00 лв.

Specific IgE for Lidocaine/Xylocaine

   15,00 лв.

Specific IgE for Mepivacaina

   15,00 лв.

Specific IgE for Metamizol(аналгин)

   15,00 лв.

Specific IgE for Paracetamol (парацетамол)

   15,00 лв.

Specific IgE for Penicillin G

   15,00 лв.

Specific IgE for Penicillin V

   15,00 лв.

Specific IgE for Procaine

   15,00 лв.

Specific IgE for egg-white(яйчен белтък)

   15,00 лв.

Specific IgE for Alpha-lactalbumin

   15,00 лв.

Specific IgE for Alternaria alternata

   15,00 лв.

Specific IgE for hazelnuts (лешници)

   15,00 лв.

Specific IgE for ambrosia

   15,00 лв.

Specific IgE for flower mixture (цвитя смес)

   15,00 лв.

Specific IgE for feather mixture 1

   15,00 лв.

Specific IgE for feather mixture 2

   15,00 лв.

Specific IgE for alder (елша)

   15,00 лв.

Specific IgE for peanuts(фъстъци)

   15,00 лв.

Specific IgE for Ascaris (глисти)

   15,00 лв.

Specific IgE for Aspergillus fumigatus

   15,00 лв.

Specific IgE for bananas (банани)

   15,00 лв.

Specific IgE for Beta-lactoglobulin

   15,00 лв.

Specific IgE for cocoa (какао)

   15,00 лв.

Specific IgE for dogs (куче)

   15,00 лв.

Specific IgE for strawberries(ягоди)

   15,00 лв.

Specific IgE for chicken(пилешко месо)

   15,00 лв.

Specific IgE for pork(свинско месо)

   15,00 лв.

Specific IgE for beef (телешко месо)

   15,00 лв.

Specific IgE for casein (казеин)

   15,00 лв.

Specific IgE for Cladosporium herbarum

   15,00 лв.

Specific IgE for Dermatophagoides farinae

   15,00 лв.

Specific IgE for Dermatophagoides pteronyssinus

   15,00 лв.

Specific IgE for cat epithelia

   15,00 лв.

Specific IgE for the kiwi fruit(киви плод)

   15,00 лв.

Specific IgE for yolk (жълтък)

   15,00 лв.

Specific IgE for gluten (глутен)

   15,00 лв.

Specific IgE for wheat(пшеница)

   15,00 лв.

Specific IgE for hamsters (хамстер)

   15,00 лв.

Specific IgE for grass (трева)

   15,00 лв.

Specific IgE for rabbits(заек)

   15,00 лв.

Specific IgE for cow milk(краве мляко)

   15,00 лв.

Specific IgE for goat milk (козе мляко)

   15,00 лв.

Specific IgE for sheep milk (овче мляко)

   15,00 лв.

Specific IgE for birch (бреза)

   15,00 лв.

Specific IgE for wormwood(пелин)

   15,00 лв.

Specific IgE for Penicillium notatum

   15,00 лв.

Specific IgE for household dust – Greer

   15,00 лв.

Specific IgE for household dust – Holister-Stier

   15,00 лв.

Specific IgE for flour dust(паспал)

   15,00 лв.

Specific IgE for rye (ръж)

   15,00 лв.

Specific IgE for sesame seeds (сусамови семена)

   15,00 лв.

Specific IgE for soy (соя)

   15,00 лв.

Specific IgE for oak(дъб)

   15,00 лв.

Specific IgE for tomatoes (домати)

   15,00 лв.

Specific IgE for bee venom (пчелна отрова)

   15,00 лв.

Specific IgE for wasp venom - Poliste (змийска отрова)

   15,00 лв.

Specific IgE for wasp venom - Vespula

   15,00 лв.

Specific IgE for parietaria(

   15,00 лв.

Coproculture

   15,80 лв.

Coprocytogram

   15,80 лв.

Antinuclear antibodies (ANA) screening (immunofluorescence)

   15,80 лв.

Ferritin

   16,70 лв.

Хепатит Е - Anti HEV IgG

   17,30 лв.

Ceruloplasmin

   17,80 лв.

Human growth hormone HGH (STH)

   18,00 лв.

Thyroglobulin

   18,00 лв.

Anti HBc

   18,00 лв.

Anti HIV 1+2

   18,00 лв.

Unconjugated estriol (Free estriol)

   18,00 лв.

HCG+beta (Total human chorionic gonadotrophin)

   18,00 лв.

17-hydroxyprogesterone

   18,00 лв.

Urine copper

   18,00 лв.

HDV Antigen

   18,00 лв.

Serum Beta Crosslaps

   18,00 лв.

Osteocalcin

   18,00 лв.

Antinuclear antibodies (ANA) screen - 9 antigens/ANA скри

   18,00 лв.

Anti-myeloperoxidase antibodies (pANCA)

   18,00 лв.

Anti-proteinase 3 antibodies (c ANCA)

   18,00 лв.

Circulating immune complexes (CIC)

   18,00 лв.

Antiphospholipid antibodies Ig G

   18,00 лв.

Antiphospholipid antibodies Ig M

   18,00 лв.

Anti-Thyroid Peroxidase (anti-microsomal) antibodes ATPO

   18,00 лв.

Toxocara canis Ig G

   18,00 лв.

Specific IgE for Erythromycin

   18,00 лв.

Anti HBs

   18,50 лв.

Anti HCV ECLIA

   18,50 лв.

Anti HCV ELISA

   18,50 лв.

Anti-cardiolipinic antibodies Ig G

   18,50 лв.

Anti-cardiolipinic antibodies Ig M

   18,50 лв.

Anti-mitochondrial antibodies (AMA)

   18,50 лв.

Echinococcus granulosus Ig G

   18,90 лв.

Folic acid folic (serum folates)

   19,30 лв.

Vitamin B12

   19,30 лв.

Anti-DNA double catenary antibodies (ds- DNA) screen

   19,50 лв.

Anti-DNA double catenary antibodies (ds-DNA) IF (immunofluorescence)

   19,50 лв.

Anti-Ro (SS-A) antibodies

   19,50 лв.

Anti-LA (SS-B) antibodies

   19,50 лв.

Anti-Jo-1 antibodies

   19,50 лв.

Anti-Scl 70 antibodies

   19,50 лв.

Anti-Taenia solium antibodies Ig G

   19,80 лв.

Anti-Coxsackie virus antibodies

   19,80 лв.

Urine vanillylmandelic acid

   21,00 лв.

CA 72-4

   21,00 лв.

Anti HBc Ig M

   21,00 лв.

Anti HAV Ig G + Ig M antibodies

   21,00 лв.

Anti HAV Ig M antibodies

   21,00 лв.

Urine 17-ketosteroids

   21,00 лв.

Antinuclear antibodies (ANA) titration (immunofluorescence)

   21,00 лв.

Anticentromere antibodies B

   21,00 лв.

anti HBeAg

   21,30 лв.

Calcitonin

   22,00 лв.

Anti HDV

   22,00 лв.

Beta-2 Glycoprotein 1 antibodies screen

   22,00 лв.

Beta-2 Glycoprotein 1 antibodies Ig G

   22,00 лв.

Beta-2 Glycoprotein 1 antibodies Ig M

   22,00 лв.

Anti-Borrelia antibodies  Ig M

   22,00 лв.

Cystatin C

   22,30 лв.

Anti-Borrelia antibodies Ig G

   22,50 лв.

Anti-Epstein Barr virus antibodies VCA Ig G

   22,50 лв.

Anti-Epstein Barr virus antibodies VCA Ig M

   22,50 лв.

Anti-Epstein Barr virus antibodies EA IgG

   22,50 лв.

Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)

   23,00 лв.

Anti-Epstein Barr virus antibodies EBNA Ig G

   23,00 лв.

Anti-DNA double catenary antibodies (ds- DNA) IgG

   23,60 лв.

Anti-tissue transglutaminase antibodies Ig A

   23,80 лв.

Anti-tissue transglutaminase antibodies Ig G

   23,80 лв.

Херпес симплекс ТИП 2 Ig G

   23,90 лв.

Херпес симплекс ТИП 2 Ig M

   23,90 лв.

Херпес симплекс ТИП 1 Ig G

   23,90 лв.

Херпес симплекс ТИП 1 Ig M

   23,90 лв.

Neuron specific enolase (NSE)

   24,00 лв.

Free testosterone

   24,00 лв.

Anti-measles virus antibodies Ig G

   24,00 лв.

Anti-measles virus antibodies Ig M

   24,00 лв.

Anti-rubeola Ig G avidity test

   24,00 лв.

Anti-LKM1 antibodies

   24,60 лв.

Anti-varicella-zoster virus antibodies Ig G

   24,70 лв.

Anti-varicella-zoster virus antibodies Ig M

   24,70 лв.

Helicobacter pylori antigen (fecal matter)

   25,00 лв.

Anti-DNA mono catenary antibodies

   25,00 лв.

Anti-glomerular basement membrane antibodies

   25,00 лв.

Anti-Phosphatidylinositol antibodies Ig G

   26,50 лв.

Anti-Phosphatidylinositol antibodies Ig M

   26,50 лв.

Anti-Phosphatidic acid antibodies Ig G

   26,50 лв.

Anti-Phosphatidic acid antibodies Ig M

   26,50 лв.

Anti-SLA /LP antibodies

   26,90 лв.

Antisperm autoantibodies

   26,90 лв.

PTH (Parathormone)

   27,30 лв.

Factor VIII (activity)

   28,00 лв.

Gastrin

   28,00 лв.

Anti-Rib-P antibodies

   28,00 лв.

Anti-histone antibodies

   28,00 лв.

Anti-elastase antibodies

   28,00 лв.

Rheumatoid factor   Ig M+ Ig G

   28,00 лв.

Anti-Annexin V antibodies Ig G

   28,00 лв.

Anti-Annexin V antibodies Ig M

   28,00 лв.

Anti-smooth muscle antibodies (ASMA)

   28,00 лв.

Anti-gliadin antibodies Ig A

   28,00 лв.

Anti-gliadin antibodies Ig G

   28,00 лв.

Anti-Sm antibodies

   29,00 лв.

Anti-Trichinella spiralis antibodies Ig G

   29,00 лв.

25-OH Vitamin D

   29,70 лв.

Calprotectin

   30,00 лв.

Plasma normetanephrines

   30,00 лв.

Free beta HCG(Free Beta human chorionic gonadotrophin)

   30,00 лв.

SPOT urine lead

   30,00 лв.

Blood lead

   30,00 лв.

Rotavirus/adenovirus antigen (fecal matter)

   30,00 лв.

Anti-nucleosome antibodies

   30,00 лв.

Anti-BPI antibodies

   30,00 лв.

Anti-cathepsin G antibodies

   30,00 лв.

Anti-lysozyme antibodies

   30,00 лв.

Anti-U1 RNP (anti-RNP 70) antibodies

   31,00 лв.

Anti-lactoferrin antibodies

   31,00 лв.

Anti-MCV antibodies

   31,00 лв.

Anti - SS - A - 60 antibodies

   31,00 лв.

Antithyroglobulin antibodies (A-TG)

   31,00 лв.

Anti-alpha-fodrin IgG antibodies

   31,20 лв.

Anti C1q IgG antibodies

   31,20 лв.

Drug detection in urine (screeing)

   32,00 лв.

Anti-CCP High Sensitive antibodies

   32,00 лв.

Antiendomisium antibodies IgA

   32,00 лв.

Anti-pancreatic islet cell antibodies (ICA)

   32,00 лв.

Anti-TSH receptor antibodies (Trab/LATS)

   32,00 лв.

Anti-Borrelia Westernblot antibodies Ig G

   32,40 лв.

Anti-Borrelia Westernblot antibodies Ig M

   32,40 лв.

Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) antibodies Ig A

   32,50 лв.

Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) antibodies Ig G

   32,50 лв.

Pancreatic elastase within fecal matter

   33,00 лв.

Plasma metanephrines

   33,00 лв.

CA 50

   34,00 лв.

Anti - SS - A - 52 antibodies

   34,80 лв.

Anti-alpha-fodrin IgA antibodies

   34,80 лв.

HE4

   35,00 лв.

Serum serotonin

   35,00 лв.

Anti-IA2 antibodies (Anti-tyrosine phosphatase antibodies)

   35,60 лв.

Anti HEV IgM antibodies

   38,00 лв.

Blood mercury

   38,00 лв.

NT-proBNP

   38,00 лв.

Anti-gastric parietal cell antibodies

   38,00 лв.

Anti-Parvovirus B 19 antibodies Ig G

   38,60 лв.

Acetylcholine (Ac) antireceptor

   39,00 лв.

Anti-Parvovirus B 19 antibodies Ig M

   39,60 лв.

Anti-Mullerian hormone (AMH)

   39,90 лв.

Anti-intrinsic factor antibodies

   40,00 лв.

Tryptase

   40,00 лв.

Anti-GAD antibodies (Anti-glutamic acid decarboxylase antibodies)

   40,50 лв.

Urine protein electrophoresis with immunofixation

   42,00 лв.

Anti-Toxoplasma gondii Ig G avidity test

   42,00 лв.

Factor VIII - inhibitors

   45,00 лв.

Double test (Free beta HCG + PAPP-A)

   45,00 лв.

Triple test (AFP+ free estriol+HCG)

   45,00 лв.

Anti-insulin antibodies (IAA) Ig G

   45,80 лв.

Urine 5-Hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA)

   48,00 лв.

Androstendione

   48,00 лв.

Delta-aminolevulinic acid

   48,00 лв.

ROMA - Ovarian cancer algorithm

   50,00 лв.

Inhibin B

   50,00 лв.

Dihydrotestosterone

   51,00 лв.

Aldosterone

   59,00 лв.

Interleukin-6

   60,00 лв.

Serum iodine

   60,00 лв.

Urine iodine

   60,00 лв.

Diamine oxidase activity (DAO)

   60,00 лв.

INFLIXIMAB - Serum detection of Infliximab antibodies

   61,00 лв.

INFLIXIMAB - Serum level determination (treatment monitoring)

   61,00 лв.

Urine metanephrines

   62,00 лв.

Anti-phosphatidyl-serine antibodies Ig M

   63,50 лв.

Anti-phosphatidyl-serine antibodies IgG

   63,50 лв.

Anti-phosphatidyl-serine antibodies IgA

   63,50 лв.

Homocysteine

   64,00 лв.

Anti-MuSK antibodies

   64,00 лв.

HPV ADN High Risk

   65,00 лв.

HPV ADN Low RisK

   65,00 лв.

Anti HEV IgM+IgG antibodies

   68,00 лв.

Erythropoietin

   69,00 лв.

Urine catecholamines

   69,00 лв.

Allergy panel 1 (respiratory and food-related)

   69,00 лв.

Allergy panel 2 (20 respiratory allergens)

   69,00 лв.

Allergy panel 3 (20 food-related allergens)

   69,00 лв.

Allergy panel 4 (pediatric)

   69,00 лв.

HPV genotyping 16 / 18 + Liquid-based cytology

   69,00 лв.

Chromogranin A

   70,00 лв.

Antidiuretic hormone (Vasopressin)

   71,00 лв.

SteatoScreen

   72,00 лв.

Fractionated urine metanephrines

   72,00 лв.

Myositis profile - blot

   75,00 лв.

HLA B 27

   80,00 лв.

QUANTIFERON - TEST (TB Gold) ?

   97,60 лв.

Interleukin-28B genotyping (rs 12979860 mutation)

   99,00 лв.

Anti-carbonic anhydrase II antibodies

 100,00 лв.

HPV ADN  genotyping

 101,00 лв.

Lactose intolerance (genetic test)

 110,00 лв.

Mthfr gene (mutations C677T, A1298C) - thrombophilia risk

 114,00 лв.

HPV Low Risk testing + genotyping

 114,50 лв.

Hepatitis B viral DNA (ADN-HBV)

 115,00 лв.

Hepatitis C viral RNA (ARN- HCV)

 115,00 лв.

Borrelia burgdorferi DNA

 115,00 лв.

HPV High Risk testing + genotyping

 115,00 лв.

Fibrotest

 120,00 лв.

Parvovirus B 19 DNA

 120,00 лв.

Cytomegalovirus DNA quantitative

 124,00 лв.

V Leiden factor mutation

 149,60 лв.

Metabolic screening

 150,00 лв.

Fibromax

 160,00 лв.

Serological diagnosis for Coxs B4,B5, ECHO 6,30 enteroviruses

 160,00 лв.

Hepatitis D viral RNA (cantitativ)

 165,00 лв.

Genetic profile of thrombophilia risk:                                                                                                                                                                                                                         

 168,00 лв.

Hepatitis C virus genotyping

 200,00 лв.

Lamivudine resistance

 228,00 лв.

Физиотерапия и рехабилитация

 

Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия

    7,00 лв.

Електростимулация / точкова /

    7,00 лв.

Електростимулация / стабилна /

    6,00 лв.

Електрофореза, Йонофореза

    6,00 лв.

Лечение с диадинамични токове

    6,00 лв.

Интерферентни токове

    6,00 лв.

Криотерапия

    6,00 лв.

Магнитотерапия

    6,00 лв.

Синусоидални модулирани токове / СМТ /

    6,00 лв.

Дълбока осцилация

   15,00 лв.

Ултразвукова терапия / на поле /

    6,00 лв.

Лечение с УВЧ и МВТ

    6,00 лв.

Лазер терапия / на поле /

    6,00 лв.

Топлотерапия

    6,00 лв.

Механотерапия

    6,00 лв.

Лечебна гимнастика

   15,00 лв.

Специализирани методи – ВОЙТА, БОБАТ

   20,00 лв.

Дихателна гимнастика

    6,00 лв.

Обучение в седеж, стоеж и ходене

   15,00 лв.

Масажна яка 10 мин.

   14,00 лв.

Масажна яка с масаж на две ръце 20 мин.

   18,00 лв.

Масаж на гръб  20 мин.

   18,00 лв.

Масаж на гръб и две ръце 30мин.

   22,00 лв.

Масаж на кръст 10 мин.

   14,00 лв.

Масаж на кръст и два крака  30 мин.

   22,00 лв.

Масаж на цяло тяло  60 мин.

   35,00 лв.

Лимфопрес 15 мин.

   14,00 лв.

Лимфопрес  30 мин.

   20,00 лв.

Мануална терапия

   15,00 лв.

Пакет при залежали Ковид пациенти -дихателна гимнастика,пасивна/автоасистирана/активна гимнастика,перкуторен масаж,вертикализация/обучение в ходене

   25,00 лв.

Пакет при активни/по-малко залежали Ковид пациенти- дихателна гимнастика,активна гимнастика,тонизиращ масаж

   20,00 лв.

Психологична диагностика

   40,00 лв.

Психологична сесия

   30,00 лв.

Логопедична диагностика

   40,00 лв.

Логопедична сесия - в кабинет      

   30,00 лв.

Абонаментна карта за 8  логопедични сесии в кабинет

 200,00 лв.

Лечебна гимнастика  7 дни      

   90,00 лв.

Войта  7 дни

 120,00 лв.

Лечебна гимнастика   +  1 ФТ процедура   

 120,00 лв.

Лечебна гимнастика   +  2 ФТ процедура   

 140,00 лв.

Лечебна гимнастика   +  3 ФТ процедура   

 160,00 лв.

Логопедична сесия при престой в болница ( 5 сесии )

 150,00 лв.

Психологична сесия 4бр. (един път в седмицата)

 100,00 лв.

Лечебна гимнастика

   30,00 лв.

Лечебна гимнастика  +  Ел.стимулация

   38,00 лв.

Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /

 250,00 лв.

Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+  Ел.стимулация

 300,00 лв.

Психиатрия

 

Логопедична сесия - в кабинет

   30,00 лв.

Логопедичен преглед   

   40,00 лв.

Абонаментна карта за 8 логопедични сесии в кабинет

 200,00 лв.

Психологична диагностика

   40,00 лв.

Психологична сесия

   30,00 лв.

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!

   40,00 лв.