|
|
|
BG
Специалисти
д-р Искра Александрова Иванова-Ежова

Специалист по Неврология

Завършва медицина - 2002 г. в МУ - София

Придобита специалност:

Нервни болести - 2010 г. - МУ - Варна

Невросонология /Ултразвукова диагностика на нервната система/ - 2012 г. - МУ - София

Отоневрология - 2012 г. - МУ - София