|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Николай Петров Петров

Специалист по Акушерство и гинекология

Завършва медицина 1983г. във ВМИ - Плевен

Придобива специалност:

Акушерство и гинекология - 1990г.

Курс по ултразвукова диагностика и доплер - 1994г. и 2014г.