|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Христиана Маринова Златева

Специалист по кардиология

Завършва медицина 2015 г. в МУ гр. Плевен

Придобита специалност:

Кардиология - 2020 г. в МУ гр. Плевен