|
|
|
BG
Специалисти
Доц. Д-р Славомир Илиев Кондов

Специалист по Неврхирургия

Завършва медицина - 1994г. - МУ София

Придобита специалност:

Неврохирургия  - 2002г,

Магистър Здравен мениджмънт - 2006г.

Специализации:

Ултразвуково базирана невронавигация - 2006г. - Норвегия

Следдипломна специализация 2006г. - Япония