|
|
|
BG
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В

УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ"

     

Потребителска такса съгласно ЗЗО

 

5,80 лв.

Клиничен преглед от специалист/първичен/

 

50 лв.

Клиничен преглед от специалист/вторичен/

 

30 лв.

Домашен преглед

 

80 лв.

Домашен преглед за установяване на смърт

 

50 лв.

Клиничен преглед с ехография на коремни органи

 

80 лв.

Превръзка – голяма

 

30 лв.

Превръзка – средна

 

25 лв.

Превръзка – малка

 

18 лв.

Венозна инжекция

 

15 лв.

Мускулна инжекция

 

10 лв.

Подкожна инжекция /ваксина/

 

6 лв.

Поставяне на трайна венозна канюла

 

18 лв.

Поставяне на трайна венозна канюла и амбулаторна венозна инфузия

 

55 лв.

Венозна анестезия

 

120 лв.

Ендотрахеална анестезия /на час/

 

150 лв.

Индивидуален сестрински пост 24 часа

 

150 лв.

Индивидуален санитарски пост 24 часа

 

80 лв.

Леглоден /легло и храна/

 

80 лв.

Леглоден на придружител  /легло и храна/

 

80 лв.

Самостоятелна стая - леглоден

 

150 лв.

Медицински документ/дубликат/

 

8 лв.

Копие на цялостна медицинска документация

 

50 лв.

ЕКГ

 

15 лв.

Измерване на кръвно налягане

 

5 лв.

Отстраняване на кърлеж с поставяне на ТАП

 

30 лв.

Медицински транспорт с линейка или лек автомобил в рамките на града

 

30 лв.

Медицински транспорт с линейка или лек автомобил до друго населено място /Транспортът се заплаща в двете посоки/

 

1,50 лв./за км.

Доплащане за лекар и мед. сестра при транспорт на болен първи час

 

150 лв.

Доплащане за лекар и мед. сестра при транспорт на болен всеки следващ час

 

60 лв.

Доплащане за лекар при транспорт на болен първи час

 

100 лв.

Доплащане за лекар при транспорт на болен всеки следващ час

 

40 лв.

Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен първи час

 

50 лв.

Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен всеки следващ час

 

20 лв.

Доплащане за реанимационен екип /лекар и мед. сестра/ при транспорт на болен първи час

 

230 лв.

Доплащане за реанимационен екип /лекар и мед. сестра/ при транспорт на болен  всеки следващ час

 

85 лв.

Доплащане за лекар реаниматор при транспорт на болен първи час

 

150 лв.

Доплащане за лекар реаниматор при транспорт на болен  всеки следващ час

 

50 лв.

Доплащане за реанимационна мед. сестра при транспорт на болен първи час

 

80 лв.

Доплащане за лреанимационна мед. сестра при транспорт на болен  всеки следващ час

 

35 лв.

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ОСТ/оптична кохерентна томография/ скенер

 

50 лв. за едно око

Пахиметрия

 

15 лв.

Преглед

 

50 лв.

Екстрация на чуждо тяло

 

40 лв.

ФА

 

100 лв.

Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия на две очи

 

50 лв.

Интравитерална инжекция

 

150 лв.

Парабулна инжекция

 

15 лв.

Микробиопсия+офталмоскопия+тонометрия

 

35 лв.

     

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Ултразвуково изследване на периферна съдова система

 

50 лв.

Клиничен преглед и 3D доплер на артериална и венозна система

 

100 лв.

3D доплер на артериална и венозна система

 

70 лв.

Предоперативна съдово-хирургична консултация и изследвания на варикозна болест

 

200 лв.

     

КАРДИОЛОГИЯ

Ехакардиография

 

80 лв.

Трансезофагиална ехокардиография

 

130 лв.

Стрес ехокардиография

 

130 лв.

Велоергометрия

 

60 лв.

Холтер ЕКГ

 

80 лв.

Холтер артериално налягане

 

80 лв.

Пълен пакет/преглед от специалист +ЕКГ +ЕХОК +ВЕЛО +Холтер

 

250 лв.

     

ХИРУРГИЯ

Превръзка – голяма

 

30 лв.

Превръзка – средна

 

25 лв.

Превръзка – малка

 

18 лв.

Сваляне на конци по желание на пациента

 

15 лв.

Сваляне на конци по желание на пациента + превръзка

 

40 лв.

Превръзка с обща венозна анестезия

 

180 лв.

Амбулаторна обработка на рана с шев – голяма

 

80 лв.

Амбулаторна обработка на рана с шев – средна

 

60 лв.

Амбулаторна обработка на рана с шев – малка

 

45 лв.

Местна анестезия в зависимост от обема

 

15-30 лв.

Операция на врастнал нокът

 

120 лв.

Операция на кожна лезия до 1 см

 

120 лв.

Операция на кожна лезия до 5 см

 

180 лв.

Операция на кожна лезия над 5 см

 

300 лв.

Обрязване с обща анестезия

 

350 лв.

Отворена биопсия на гърда с местна анестезия

 

200 лв.

Отворена биопсия на гърда с обща анестезия

 

350 лв.

Тънкоиглена биопсия

 

30 лв.

Широкоиглена биопсия (Щанцова)

 

200 лв.

Хистологично изследване при амбулаторни манипулации

 

30 лв.

Гастродуоденоскопия с анестезия, полипектомия и хистологично изследване

 

350 лв.

Гастродуоденоскопия с венозна анестезия

 

120 лв.

Колоноскопия

 

160 лв.

Колоноскопия с анестезия, полипектомия и хистологично изследване

 

350 лв.

Коремна пункция

 

40 лв.

Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 25мм диаметър на главата, 22 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите

 

12 лв.

Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 28мм диаметър на главата, 26 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите

 

12 лв.

Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 31мм диаметър на главата, 30 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите

 

12 лв.

Циркулярен механичен ушивател (стаплер) за еднократна употреба със сгъваща се глава, който се активира с едновременно стискане на двете ръкохватки към ствола на инструмента; 34мм диаметър на главата, 32 титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, 4,8мм височина на скобите

 

12 лв.

Сет за  хемороидопексия съдържащ циркулярен стаплер с отделяща се глава, 33мм диаметър, с перфорации на иглата на главата за контрол на количеството резецирана тъкан, прозрачен аноскоп с мостче, дилататор и фиксатор за кожата, с височина на крачето 4,8 мм

 

420 лв.

Сет за  хемороидопексия съдържащ циркулярен стаплер с отделяща се глава, 33мм диаметър, с перфорации на иглата на главата за контрол на количеството резецирана тъкан, прозрачен аноскоп с мостче, дилататор и фиксатор за кожата, с височина на крачето 3,5 мм

 

420 лв.

Механичен ушивател за еднократна употреба предварително зареден с пълнител за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите при еднаква дължина на шева

 

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите 

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите

 

168 лв.

Механичен ушивател за еднократна употреба предварително зареден с пълнител за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите при еднаква дължина на шева

 

168 лв.

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 30мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

   

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,5мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

 

24 лв.

Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители с различна височина на скобите, с един лост, който служи както за фиксация, така и за изстрелване на скобите

 

24 лв.

Пълнител за механичен ушивател за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, вграден нож, 2,5мм височина на скобите, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, с вграден нож, 3,8 мм височина на скобите, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, с вграден нож, 4,8 мм височина на скобите, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, с вграден нож, 3,8 мм височина на скобите, 80мм дължина на шева

   

Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, с вграден нож, 4,8 мм височина на скобите, 80мм дължина на шева

   

Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, с вграден нож, 3,8 мм височина на скобите, 100мм дължина на шева

   

Пълнител за механичен ушивател за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 30мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 3,5мм височина на скобите, 45мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 45мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева 

   

Пълнители за механични линейни ушиватели без нож, с правоъгълно сечение на скобите и дизайн на наковалнята за насочването им в една равнина, 4,8мм височина на скобите, 90мм дължина на шева 

   

Универсален ендоскопски ушивател –ръкохватка, работеща с пълнители с вграден нож с различна дължина - 30, 45 и 60мм,  с възможност за артикулация на главата в 11 позиции до 45 градуса и ротация на ствола до 360 градуса, 6см дължина на шафта. Може да се използва 25 пъти при една процедура. 

 

240 лв.

Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (3,мм,3,5мм,4мм ) с вграден нож, артикулация на главата до 45 градуса в 11 позиции и ротация на ствола до 360 градуса

 

240 лв.

Универсален ендоскопски ушивател –ръкохватка, работеща с пълнители с вграден нож с различна дължина - 30, 45 и 60мм,  с възможност за артикулация на главата в 11 позиции до 45 градуса и ротация на ствола до 360 градуса, 26см дължина на шафта. Може да се използва 25 пъти при една процедура. 

 

240 лв.

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 30мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 30мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 30мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 45мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 45мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 60мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, прави, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 30мм дължина на шева, 2,0мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 30мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 30мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 45мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 45мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 45мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 60мм дължина на шева, 2,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 60мм дължина на шева, 3,5мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател,  два тройни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за артикулация от 22 и 45 градуса, 60мм дължина на шева, 4,8мм височина на скобите

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда титанови скоби- 2mm; 2,0mm;2,0mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 30мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 30мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 30мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда титанови скоби- 2mm; 2,0mm;2,0mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 4mm; 4,5mm;5mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2,0mm; 2,0mm;2,0mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 30мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 30мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2,0mm; 2,0mm;2,0mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 45мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 2mm; 2,5mm;3mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 60мм дължина на шева

   

Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож, универсални, два тройни реда различни по височина титанови скоби- 3mm; 3,5mm;4mm с вграден нож в пълнителя, с артикулация на главата, със закривен връх на наковалнята, 60мм дължина на шева

   

Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (2,мм,2,5мм,3мм) с вграден нож

 

120 лв.

Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (3,мм,3,5мм,4мм) с вграден нож

 

108 лв.

Пълнител за дъговиден ушивател с два тройни реда различни по височина скоби (4,мм,4,5мм,5мм) с вграден нож

 

120 лв.

     

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Уголемяване на бюста с кръгли импланти

 

5 000 лв.

Уголемяване на бюста с капковидни импланти

 

6 000 лв.

Корекции на бюста:

   

1. Мастопексия/повдигане на бюст/

 

1 600 лв.

2. Редукционна мамапластика/намаляване на бюст/

 

3 000 лв.

3. Корекция на вдлъбвани зърна

 

600 лв.

4. Намаляване на ареолите

 

1 000 лв.

5. Корекция при асиметрия

 

2 500 лв.

6. Гинекомастия/премахване на гърди при мъже/

 

500 лв.

Корекции в областта на лицето и шията:

   

1. Лифтинг на лицето и шията

 

2 400 лв.

2. Лифтинг на челото

 

1 600 лв.

3. Лифтинг на лицето, шията и челото

 

3 000 лв.

4. Ментопластика/корекция на брадичка/

 

1 700 лв.

5. Оформяне на скули

 

2 800 лв.

Повдигане на вежди:

   

1. Блефаропластика на горни клепачи

 

900 лв.

2. Блефаропластика на долни клепачи

 

1 200 лв.

Корекция на уши:

 

750 лв.

Възстановяване на ушна висулка след скъсване от обица

 

250 лв.

Корекциа на нос:

   

1. Повдигане върха на носа

 

1 800 лв.

2. Премахване на носна гърбица

 

2 600 лв.

Корекции на тялото:

   

1. Липосукция на шия, колене - с местна анестезия

 

800 лв.

2. Липосукция: до 300 мл

 

600 лв.

                         до 700 мл

 

1 200 лв.

                         до 1 л

 

1 500 лв.

                         над 1 л

 

2 200 лв.

3. Липофилинг: до 20 мл

 

600 лв.

                         до 50 мл

 

800 лв.

                         над 50 мл

 

1 800 лв.

4. Абдоминопластика: миниабдоминопластика

 

1 500 лв.

                            абдоминапластика на цял корем

 

2 200 лв.

                            циркумферентна липектомия и долен бодилифт

 

4 500 лв.

5.Отстраняване на кожно-мастни увисвания на крайниците

   

          - мишници/брахиопластика/

 

1 800 лв.

          - вътрешна повърхност на бедрата

 

4 000 лв.

6.Лечение на хиперхидроза

   

         - премахване на подмишнични потни жлези

 

800 лв.

         - лечение на хиперхидроза чрез апликация на ботолинов токсин   /Vistabel-Allergan - 50 UI/

 

800 лв.

7. Интимна хирургия - жени

   

         - лабиопластика

 

700 лв.

         - вагинопластика

 

1 200 лв.

         - хименопластика

 

2 200 лв.

8. Интимна хирургия - мъже

   

         - циркумцизия

 

350 лв.

         - френулотомия

 

250 лв.

         - увеличаване на пениса - на етап

 

1 200 лв.

Неоперативни процедури

   

         - оформяне на устни с филъри/цена за 1 ампула с манипулацията в зависимост от филъра/:

 

350-450 лв.

         - липофилинг устна

 

800 лв.

         - ботолинов токсин  /Vistabel-Allergan - 50 UI

 

800 лв.

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

Консултация и прегледи

 

50,00 лв.

Анестезия - локална

 

30,00 лв.

Екстракция на еднокоренов зъб

 

120,00 лв.

Екстракция на многокоренов зъб

 

200,00 лв.

Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб

 

300,00 лв.

Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб с ламбо

 

350,00 лв.

Екстракция на зъб с киста през алвеолата

 

400,00 лв.

Екстракция на полуретиниран зъб

 

350,00 лв.

Екстракция на полуретиниран зъб с ламбо

 

400,00 лв.

Екстракция на ретиниран зъб с ламбо

 

600,00 лв.

Хемисекция – хемиекстракция и бикуспидация

 

200,00 лв.

Циркумцизия

 

100,00 лв.

Инцизия  на субмукозен или субпериостален абсцес
/екстракцията се заплаща отделно/

 

120,00 лв.

Инцизия на абсцес или флегмон в ложите на ЛЧО

 

250,00 лв.

Подмяна на дрен и промивка

 

10,00 лв.

Апикална остеотомия на фронтален зъб

 

400,00 лв.

Апикална остеотомия на премолар или молар

 

500,00 лв.

Корекция на алвеоларен гребен непосредствено след екстракция

 

70,00 лв.

Корекция на алвеоларен гребен с протетична цел / предпротетична хирургия за една челюст

 

250,00 лв.

Затваряне на оро–антрална комуникация
/отвор между устата и синусната кухина/

 

500,00 лв.

Разкриване на ретиниран зъб преди ортодонтско лечение

 

300,00 лв.

Френулотомия + Z - пластика

 

200,00 лв.

Операция на киста на челюстта до два зъба

 

500,00 лв.

Операция на киста на челюстта, обхващаща 3 или повече зъба

 

700,00 лв.

Реплантация /изваждане на ретиниран зъб и поставянето му в изкуственна алвеола в нормално положение/

 

500,00 лв.

Лечение на суха алвеола /един сеанс/

 

20,00 лв.

Операция на липоми, атероми, кисти на меките тъкани в ЛЧО

 

250,00 лв.

Операция на папиломи, фиброми, епулис, ретенционна киста на малките слюнчести жлези

 

150,00 лв.

Шиниране със стандартни назъбни шини на една челюст

 

400,00 лв.

Открит кюретаж около една пародонтална единица /без имплантанд/ до 2 зъба

 

250,00 лв.

Направляване тъканна регенерация на една парадонтална единица

 

540,00 лв.

Поставяне на единичен имплант

 

900,00лв.-1600,00лв.

Поставяне на единичен мини имплант MDI

 

500,00 лв.

Открит синус лифт

 

2 000,00 лв.

Закрит синус лифт /на един имплантат/

 

300,00 лв.

Аугментация на алвеоларен гребен

 

600,00 лв.

Аугментационна техника по Farres

 

1 000,00 лв.

Автогенна костна присадка

 

1 000,00 лв.

Лечение на рецесия на един зъб със свободна гингивална присадка

 

700,00 лв.

Лечение на рецесия на един зъб с алогенни материали

 

600,00 лв.

Лечение на рецесия на един зъб чрез преместване на тъкани по съседство

 

500,00 лв.

Венозна седация с анестезиолог-в зависимост от продължетелността на седацията:

   
 

до 30 мин.

                 100,00 лв.

 

до 2 часа

                 200,00 лв.

 

над 2 часа

                 400,00 лв.

Патохистологично изследване

 

50,00 лв.

Обработка на постекстракционна рана и поставяне на колаген

 

50,00 лв.

Репозиция на луксирана долна челюст

 

40,00 лв.

УРОЛОГИЯ

Ехография на отделителна система и простата/щит. жлеза

 

30 лв.

Урофлуорометрия

 

20 лв.

Венозна урография

 

40 лв.

Поставяне/смяна/ на уретрален катетър

 

30 лв.

Смяна на уретрален катетър на пациент на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

 

12 лв.

Натинолов екстрактор за камъни

 

288 лв.

Лазерна аблация

 

300 лв.

Сет за лазерна литотрипсия на конкремент в пикучния мехур и дистален уретер

 

650 лв

Сет за лазерна литотрипсия на конкремент в бъбрек и проксимален  уретер

 

950 лв

     

ГИНЕКОЛОГИЯ

Първичен гинекологичен преглед

 

50 лв.

Вторичен гинекологичен преглед

 

30 лв.

Ехография

 

40 лв.

Цитонамазка

 

25 лв.

Микробиология

 

30 лв.

Колпоскопия

 

40 лв.

Преглед + Ехография

 

60 лв.

Преглед + Ехография + цитонамазка

 

80 лв.

Преглед + Ехография + микробиология

 

80 лв.

Преглед + колпоскопия

 

85 лв.

Биопсия без анестезия,без хистология

 

40 лв.

Биопсия без анестезия,с хистология

 

70 лв.

Диетермокоагулация + преглед

 

60 лв.

Преглед,поставяне на спирала и Ехография /със спирала на пациента/

 

60 лв.

Преглед,поставяне на спирала и Ехография /с включена спирала/

 

60 лв.

Преглед и отстраняване на спирала

 

50 лв.

Първичен преглед и туширане на ерозио

 

50 лв.

Вторичен преглед и туширане на ерозио

 

20 лв.

Отстраняване на малък повърхностен тумор,кондиломи и др. без анестезия

 

80-100 лв.

Отстраняване на малък повърхностен тумор,кондиломи,полипи с анестезия

 

200 лв.

Марсупинализация на Бартолинова кистра

 

200 лв.

Пункция на Cavum Duglasi

 

150 лв.

Пункция на асцитна течност и цитология

 

50 лв.

Отстраняване на спирала с анестезия

 

170 лв.

Възстановяване на химеален пръстен с анестезия

 

200 лв

Дефлорация с анестезия

 

150 лв.

Сваляне на серклаж

 

20 лв.

Аборт до 12 г.с.

 

200 лв.

Аборт по медицински показания до 16 г.с.

 

350 лв.

Аборт по медицински показания от 17 до 20 г.с.

 

500 лв.

Възстановяване на химеален пръстен с анестезия

 

200 лв.

Преглед и ехография на гърди

 

30 лв.

Запис на тонове

 

15 лв.

     

АКУШЕРСТВО

Избор на акушеро-гинекологичен екип

 

800 лв.

Избор на неонатологичен екип

 

400 лв.

Раждане - Здравно неосигурени родилки и граждани на страни извън Европейския съюз

 

1 900 лв.

Обезболяване на нормално раждане

 

200 лв.

Присъствие на бащата при раждане

 

200 лв.

Самостоятелна стая /цена на ден/

 

65 лв.

Избор на дата при планова операция  /SC/ :     - почивни дни

 

100 лв.

 - празнични дни

 

200 лв.

Допълнителен леглоден /Леглоден придружител

 

80 лв.

Храна по избор

 

по ценоразпис

СЕКТОР НЕОНАТОЛОГИЯ

Бебе непридобиващо статут  на български гражданин /липса на ЕГН/

 

Пълна стойност на клиничната пътека

Амбулаторно лечение на жълтеница чрез фототерапия – еднократно

 

100 лв.

Амбулаторна пункция на кефалхематом /вкл. ТФЕ/

 

60 лв.

Трансфонтанелна ехография /ТФЕ/

 

30 лв.

Медицински преглед

 

30 лв.

ТФЕ и амбулаторен преглед

 

45 лв.

Консултация по документи

 

10 лв.

Вземане на венозна или артериална кръв

 

10 лв.

Венозна инжекция

 

10 лв.

Мускулна инжекция

 

 5 лв.

Стомашна промивка

 

10 лв.

Клизма

 

10 лв.

Пробно кърмене

 

 5 лв.

Обработка на кожа /при пиодермия, интертриго, пъп/

 

 5 лв.

Вземане на секрет за микробиологично изследване

 

 5 лв.

Амбулаторно взимане на проба Гътри

 

10 лв.

Аудиометрия

 

10 лв.

Амбулаторно неинвазивно изследване на кр. билирубин

 

5 лв.

Амбулаторна пулсоксиметрия

 

5 лв.

Амбулаторна инхалация

 

5 лв.

Издаване на копие на мед. документи

 

5 лв.

Допълнителен леглоден / Леглоден външни бебета

 

55 лв.

     

НЕВРОЛОГИЯ

Ултразвукова доплерова сонография на мозъчни съдове

 

30 лв.

ЕМГ

 

30 лв.

     

НЕВРОХИРУРГИЯ

Диагностично-консултативен пакет

 

1 500 лв.

Пакет - Краниотомия

 

2 000 лв.

Сет за мозъчни операции

 

320 лв.

ВЕС КОРЕКТ- СИСТЕМА ЗА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

   

Система за гръбначна стабилизация PASS LP, комплект с 4 винта

 

4 550 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP, комплект с 6-8 винта

 

6 071 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP, комплект с 10-12 винта

 

8 871 лв.

Clement Derotation Конектор

 

480 лв.

Система за вертебропластика

 

400 лв.

Антиадхезивен гел

 

2 800 лв.

Предна шийна плака

 

4 000 лв.

Задна шийна стабилизация без черепна фиксация

 

6 000 лв.

Задна шийна стабилизация с черепна фиксация

 

7 700 лв.

СОФАРМА - СИСТЕМА ЗА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

   

Anterior cervical plate system C3 + ACIF cage, 1 ниво, Конфигурация от 1 плака, 4 винта и 1 кейдж

 

7 200 лв.

Anterior cervical plate system C3 + ACIF cage, 2 нива, Конфигурация от 1 плака, 4 винта и 2 кейджа

 

7 200 лв.

Anterior cervical plate system C3 + ACIF cage, 3 нива, Конфигурация от 1 плака, до 6 винта, и до 3 кейджа

 

7 200 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 4 полиаксиални винта

 

6 110 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 6 полиаксиални винта

 

7 271 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 8 полиаксиални винта

 

9 671 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 10 полиаксиални винта

 

9 671 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 12 полиаксиални винта

 

11 671 лв.

Дурален силант

 

1 800 лв.

Шиен кейдж

 

2 800 лв.

ГЛОБАЛ МЕДИКЪЛ - КРАНИАЛНА ХИРУРГИЯ

   

Синтетична резорбируема дура ReDura RDS 3 – 3x4 см.

 

1 100 лв.

Синтетична резорбируема дура ReDura RDS 4 – 4x6 см.

 

1 400 лв.

Синтетична резорбируема дура ReDura RDS 5 – 6x6 см.

 

1 800 лв.

Титаниев аневризмален клипс (всички видове) - Sugita II

 

1 050 лв.

Мрежа за краниопластика (вкл. 4 винта) – 5х5 см./ 0.6 мм.

 

2 200 лв.

Мрежа за краниопластика (вкл. 8 винта) – 10х10 см./0.6 мм.

 

2 600 лв.

Комплект от 2 бр. краниофиксатори – Speedy Flap -всички размери

 

1 100 лв.

Комплект от 3 бр. краниофиксатори - Speedy Flap – всички размери

 

1 380 лв.

Външен вентрикулен дренаж с дренажна торба 700 мл със скала за налягане - External Ventricular Dainage Economic

 

1 920 лв.

Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане SPHERA DUO

 

1 920 лв.

Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм SPHERA ANTI-SIPHON

 

1 920 лв.

ГЛОБАЛ МЕДИКЪЛ - СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ

   

Предна шийна стабилизация PEEK cage - TRYPTIK CA

 

1 140 лв.

Предна шийна стабилизация PEEK cage с плака и включени 2 винта - TRYPTIK MC

 

3 540 лв.

Система за предна шийна стабилизация включваща 2 части: Шийна плака за предна стабилизация TRYPTIK PL и  1 бр. шиен РЕЕК кейдж за предна шийна стабилизация (плака 4 отвора + 4 винта

 

3 540 лв.

Система за предна шийна стабилизация включваща 2 части: Шийна плака за предна стабилизация TRYPTIK PL и  2 бр. шиен РЕЕК кейдж за предна шийна стабилизация (плака 6 отвора + 6 винта

 

5 940 лв.

Система за предна шийна стабилизация включваща 2 части: Шийна плака за предна стабилизация TRYPTIK PL и  3 бр. шиен РЕЕК кейдж за предна шийна стабилизация (плака 8 отвора + 8 винта

 

8 340 лв.

Антиадхезионен гел 1.5  мл. - HyFence SL

 

1 100 лв.

Антиадхезионен гел  - комплект 3 мл. - HyFence MV

 

1 400 лв.

Антиадхезионен гел 5 мл. - HyFence LV

 

1 900 лв.

Система за вертебропластика Easynject + костен цимент 20 гр., с 2 канюли

 

400 лв.

Система Кифопластика Renova Spine + костен цимент 20 гр., с 1 балон катетър

 

401 лв.

Интерспинозен спейсър ROMEO®2 PAD

 

2 400 лв.

Предна шийна протеза ADD+

 

6 600 лв.

Титаниев кейдж експандибъл

 

2 900 лв.

Външно праграмируема клапа Sophysa

 

6 000 лв.

     

Агресивен борер за високооборотна конзола

 

400 лв.

Сет за ултразвукова аспирация

 

2 250 лв.

Игли за родиочестотна коагулация

 

1 200 лв.

Бургия за трепанация с предпазна система
/краниотом/

 

400 лв.

Комплект електроди за невромониторинг

 

2 400 лв.

     
     

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Първичен медицински преглед

 

50 лв.

Вторичен медицински преглед

 

30 лв.

Домашно посещение

 

80 лв.

Медицински документ/дубликат/

 

8 лв.

ПРОЦЕДУРИ

   

Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия

 

7 лв.

Електростимулация /точкова/

 

7 лв.

Електростимулация /стабилна/

 

6 лв.

Електрофореза, Йонофореза

 

6 лв.

Лечение с диадинамични токове

 

6 лв.

Интерферентни токове

 

6 лв.

Криотерапия

 

6 лв.

Магнитотерапия

 

6 лв.

Синусоидални модулирани токове /СМТ/

 

6 лв.

Дълбока осцилация

 

15 лв.

Ултразвукова терапия /на поле/

 

6 лв.

Лечение с УВЧ и МВТ

 

6 лв.

Лазер терапия /на поле/

 

6 лв.

Топлотерапия

 

6 лв.

Механотерапия

 

6 лв.

Лечебна гимнастика

 

15 лв.

Специализирани методи – ВОЙТА, БОБАТ

 

20 лв.

Дихателна гимнастика

 

6 лв.

Обучение в седеж, стоеж и ходене

 

15 лв.

Масажна яка   

10 мин

14 лв.

Масажна яка с масаж на две ръце 

20 мин

18 лв.

Масаж на гръб  

20 мин

18 лв.

Масаж на гръб и две ръце 

30 мин

22 лв.

Масаж на кръст   

10 мин

14 лв.

Масаж на кръст и два крака   

30 мин

22 лв.

Масаж на цяло тяло  

60 мин

35 лв.

Лимфопрес

15 мин

14 лв

Лимфопрес

30 мин

20 лв.

Мануална терапия

 

15 лв.

Пакет при залежали Ковид пациенти

 

25 лв.

Пакет при активни/ по-малко залежали Ковид пациенти

 

20 лв.

ПСИХОЛОГИЧНИ И ЛОГОПЕДИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ТЕРАПИИ

Психологична диагностика

 

40 лв.

Психологична сесия

 

30 лв.

Логопедична диагностика

 

40 лв.

Логопедична сесия - в кабинет  /единична/     

 

30 лв.

Абонаментна карта за 8 логопедични сесии в кабинет

 

200 лв.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Лечебна гимнастика  7 дни      

 

90 лв.

Войта  7 дни

 

120 лв.

Лечебна гимнастика   +  1 ФТ процедура   

 

120 лв.

Лечебна гимнастика   +  2 ФТ процедура   

 

140 лв.

Лечебна гимнастика   +  3 ФТ процедура   

 

160 лв.

Логопедична сесия при престой в болница ( 5 сесии )  

 

160 лв.

Психологична сесия 4бр. (един път в седмицата)

 

100 лв.

     

ДОМАШНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЛОГОПЕДИЧНА И ПСИХОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ

Лечебна гимнастика

 

30лв.

Лечебна гимнастика  +  Ел.стимулация

 

38 лв.

Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /

 

250 лв.

Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+  Ел.стимулация                             

 

300 лв.

Логопедична сесия в домашни условия 

 

40 лв.

Психологични сесии - 4 бр. домашни посещения

 

160 лв.

     

ПАТОАНАТОМИЯ

Цитонамазки - гинекологични 2 бр. стъкла 

 

20 лв.

Цитологичен материал от пунктати за 2 бр. стъкла

 

20 лв.

Аутопсия по желание на близките

 

600 лв.

Съхранение на труп в камера /цена на ден

 

60 лв.

Биопсия 1 бр

 

50 лв.

Биопсия 2 бр

 

70 лв.

Цитологично изследване

 

20 лв.

Изготвяне на хистологичен  препарат от готово парафиново блокче 

 

15 лв.

Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон и HER2 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче

 

170 лв.

Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон и HER2 и пролиферативен индекс Кi67 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче

 

250 лв.

Хистохимично изследване на биопсичен материал 1 блокче

 

30 лв.

Имунохистохимично изследване на други туморни маркери - 1 маркер

 

60 лв.

Имунохистохимично изследване на други туморни маркери - 2 маркер

 

90 лв.

Имунохистохимично изследване на други туморни маркери - 3 маркер

 

110 лв.

Имунохистохимично изследване на други туморни маркери - 4 маркер

 

130 лв.

Имунохистохимично изследване на други туморни маркери - 5 маркер

 

150 лв.

Имунохистохимично изследване на други туморни маркери - 6 маркер

 

180 лв.

Изследване на естроген и прогестерон от готово парафиново блокче

 

90 лв.

Имунохистохимично изследване на HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче

 

120 лв.

Спешно изследване на гефрирно блокче

 

50 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от специалист До 2 преп.

 

40 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от специалист от 3-5 преп.

 

60 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от специалист от 6-10 преп.

 

80 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от специалист над 10-15 преп.

 

100 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице до 2 преп.

 

60 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице от 3-5 преп.

 

80 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице от 6-10 преп.

 

100 лв.

Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице над 10-15 преп.

 

150 лв.

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

     

Рентгенография на челюстите в една проекция

 

                       17 лв.

Рентгенография на челюстите в две проекция

 

                       25 лв.

Рентгенография на темпоро - мандибуларни стави

 

                       20 лв.

Ренфгенография на лицеви кости

 

                       20 лв.

Рентгенография на околоносни синуси

 

                       20 лв.

Специални центражи на черепа (Стенверс,Шулер,Хирц)

 

                       20 лв.

Рентгенография на стернум

 

                       20 лв.

Рентгенография на ребра в лицева и коса проекция

 

                       30 лв.

Рентгенография на едната длан и пръсти в лицева проекция

 

                       15 лв.

Рентгенография на едната длан и пръсти в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография симетрично на двете длани и пръсти заедно в една проекция

 

                       20 лв.

Рентггенография на двете длани и пръсти в две проекции

 

                       25 лв.

Рентгенография на сакроилиачните  стави в лицева проекция 

 

                       20 лв.

Рентгенография на едната тазобедрена става в една проекция

 

                       20 лв.

Рентгенография на едната тазобедрена става в две проекции

 

                       25 лв.

Рентгенография на двете тазобедрени стави в лицева проекция

 

                       20 лв.

Рентгенография на бедрена кост в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на ТБС и бедрена кост в една проекция

 

                       25 лв.

Рентгенография на колянна става в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на две коленни стави заедно в лицева проекция

 

                       20 лв.

Рентгенография  на  двете коленни стави  в лицева  и профилна проекции

 

                       30 лв.

Рентгенография на подбедрица в две проекции

 

                       20 лв.

Рентггенография на глезенна става в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на стъпало и пръсти в една проекция

 

                       15 лв.

Рентгенография на стъпало и пръсти в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на петна кост в две проекции

 

                       18 лв.

Рентгенография на клавикула

 

                       20 лв.

Рентгенография на скапула

 

                       20 лв.

Рентгенография на раменна става в една проекция

 

                       20 лв.

Рентгенография на раменна става в две проекции

 

                       25 лв.

Рентгенография на хумерус в една проекция

 

                       18 лв.

Рентгенография на хумерус в две проекции

 

                       22 лв.

Рентгенография на лакетна става в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на антебрахиум в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на гривнена става в две проекции

 

                       20 лв.

Рентгенография на череп в две проекции

 

                       25 лв.

Рентгенография на гръбначни прешлени в две проекции

 

                       25 лв.

Рентгенография на гръден кош и бял дроб в лицева проекция

 

                       25 лв.

Рентгенография на гръден кош и бял дроб в две проекции

 

                       30 лв.

Обзорна рентгенография на корем

 

                       20 лв.

Рентгенография на таз

 

                       20 лв.

Рентгенологични изследвания на храносмилателната система

   

Рентгеново изследване на хранопровод,стомах,тънки черва

 

                       35 лв.

Високоспециализирани медико -диагностични изследвания

   

Венозна урография

 

                       40 лв.

Нативно компютърно томографско изследване 

   

Главен мозък / вкл. хипофиза, синуси,орбити/

 

                     100 лв.

Шия- меки тъкани

 

                     100 лв.

Гръбначен стълб

   

Шиен отдел

 

                     100 лв.

Торакален отдел

 

                     100 лв.

Поясен отдел

 

                     100 лв.

Раменна става

 

                     100 лв.

Таз /тазобедрени стави/

 

                     100 лв.

Коленни стави

 

                     100 лв.

Глезеннa ставa

 

                     100 лв.

Ходило

 

                     100 лв.

Бял дроб/гръден кош/- нативно

 

                     100 лв.

Бял дроб + абдомен и малък таз - нативно

 

                     180 лв.

Абдомен + малък таз- нативно

 

                     100 лв.

КТ на една област с контрасно усилване

 

                     180 лв.

КТ на две области с контрасно усилване

 

                     250 лв.

КТ изследване   на  три области- нативно 

 

                     300 лв.

Дентаскан

 

                       90 лв.

Виртуална колоноскопия 

 

                     270 лв.

Пневмоколоноскопия

 

                     150 лв.

Контрастно вещество за КТ + консуматив/ конектор/

 

                       80 лв.

Ехография  на коремни органи

 

                       40 лв.

     

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

ХЕМАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Гликиран хемоглобин  - Hb A1c

 

12,70 лв.

ПКК , автоматично , 5-диф

 

4,50 лв.

ПКК, автоматично , 3-диф

 

3 лв.

Диференциално броене на левкоцити в кръв - визуално-микроскопско изследване

7,50 лв

Морфология на еритроцитите - визуално-микроскопско изследване

 

7,50 лв.

Тромбоцити (Tr) – камерно броене

 

8,50 лв

ЛЕ клетки

 

6,50 лв.

Ретикулоцити

 

7,50 лв.

Скорост на утаяване на еритроцитите

 

1,70 лв.

Таласемия и хемоглобиноза  HPLC

 

23,70 лв.

БИОХИМИЧНА ДИАГНОСТИКА

Глюкоза /кръвна захар/

 

2 лв.

Кръвнозахарен профил – 3 кратен

 

5,50 лв.

Орало глюкозотолерантен тест ( ОГТТ )

 

6,70 лв.

Креатинин

 

2,50 лв.

Кретининов клирънс

 

7,90 лв.

Урея

 

2,50 лв.

Холестерол

 

2,60 лв.

HDL холестерол

 

3,50 лв.

LDL ХОЛЕСТЕРОЛ

 

2,90 лв.

Триглицериди

 

2,90 лв.

Холестерол профил - холестерол общ, HDL холестерол, LDL холестерол, триглицериди

 

9,60 лв.

Общ белтък

 

2,50 лв.

Албумин

 

2,50 лв.

Общ белтък + Албумин

 

4,50 лв.

Урея+Креатинин

 

4,50 лв.

Билирубин общ

 

2,70 лв.

Билирубин директен

 

2,70 лв.

Билирубин общ + директен

 

4,50 лв.

АСАТ

 

2,70 лв.

АЛАТ

 

2,70 лв.

ГАМА ГПТ

 

2,70 лв.

Алкална фосфатаза

 

2,90 лв.

Алфа-амилаза

 

4,30 лв.

Лактатдехидрогеназа /LDH/

 

5 лв.

Креатинкиназа

 

6,90 лв.

Липаза

 

5,00 лв.

Пикочна киселина

 

3,50 лв.

Калций

 

2,90 лв.

Йонизиран калций

 

4,90 лв.

Холинестераза

 

6,70 лв.

Фосфор 

 

2,50 лв.

Желязо

 

5,50 лв.

Fe и ЖСК фракции

 

6,90 лв.

Калий и Натрий  (K , Na)

 

6,70 лв.

Хлориди (Cl)

   

Магнезий

 

5 лв.

Мед (Cu) в серум

 

17,30 лв

С- реактивен протеин ( CRP )

 

5,90 лв.

Антистрептолизинов титър (AST)

 

5,90 лв.

Ревма фактор ( WR )

 

5,90 лв.

     

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

   

Протромбиново време

 

3,90 лв.

D - димер

 

20 лв.

Активирано парциално време

 

4 лв.

Фибриноген

 

4,50 лв.

Време на кървене

 

2,90 лв.

Време на съсирване

 

2,90 лв.

     

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

   

Комплексно химично изследване и седимент на урина

 

3,10 лв.

Амилаза – урина

 

4,30 лв.

Калций – урина

 

2,70 лв.

Фосфор – урина

 

2,50 лв.

Седимент

 

2,20 лв.

Микроалбумин

 

16,50 лв.

Количествено изброяване на клетки в урина

 

5 лв.

Изследване химичния състав на бъбречни конкременти

 

25 лв.

Общ белтък в урината – 24 часа ( количествено )

 

3,50 лв.

Кортизол - урина

 

18,70 лв.

Индекс микроалбумин/ креатинин

 

16,70 лв.

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

   

TSH

 

12,50 лв.

FT 4

 

12,50 лв.

FT 3

 

12,50 лв.

ТАТ + МАТ

 

29,90 лв.

FT3 + FT4 + TSH 

 

30,20 лв.

FT4 + TSH 

 

22,20 лв.

Anti ТРО / MAT/

 

18 лв.

Anti  Tg / TAT/

 

18  лв.

Тиреоглобулин ( Tg )

 

34,70 лв.

TRAK (TSH рецепторни антитела)

 

39,90 лв.

     

ПОЛОВИ  ХОРМОНИ

   

Тестостерон

 

15,70 лв.

LH - Лутеинизиращ хормон

 

15,70 лв.

FSH - Фоликулостимулиращ хормон

 

15,70 лв.

Пролактин

 

15,70 лв.

Прогестерон

 

15,70 лв.

Естрадиол

 

15,70 лв.

     

ДРУГИ ХОРМОНИ

   

Андростендион

 

23,30 лв.

DHEA - S

 

20,90 лв.

17- алфа- ОН-прогестерон

 

23,30 лв.

IGF 1 (Соматомедин С,инсулиноподен растежен фактор )

 

40,70 лв.

АСТН ( Аденокортикотропен хормон )

 

20,90 лв.

Соматотропен хормон

 

20,70 лв.

Калцитонин

 

34 лв.

РТН Паратхормон

 

29,30 лв.

Total Бета ЧХГ

 

19,90 лв.

Кортизол- свободен, серум

 

15,70 лв.

Кортизолов ритъм – 2-ен

 

30 лв.

Имунореактивен инсулин – изчисление на Хома индекс

 

15,70 лв.

Beta – Cross - Laps

 

21,70 лв.

С- пептид

 

16 лв.

АМН ( анти-мюлеров полов хормон )

 

39,90 лв.

     

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

   

PSA total

 

15 лв.

PSA free

 

18 лв.

СА 19-9

 

16,90 лв.

СЕА

 

16,90 лв.

CA 72-4

 

23,30  лв.

CA 125

 

16,90 лв.

CA 15-3

 

16,90 лв.

AFP

 

16,90 лв.

Cyfra 21-1

 

23,30 лв.

Бета 2 микроглобулин

 

22 лв.

     

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Окултни кръвоизливи

 

6,70 лв.

Полимеразна верижна реакжия (PCR)

 

95 лв.

Изследване на фекалии за креаторея, стеаторея и скорбелни зърна

 

8,50 лв.

Хеликобактер пилори IgG антиген  (фецес)

 

30 лв.

Хеликобактер пилори IgG (серум )

 

18,90 лв.

Спермограма

 

15 лв.

Общи имуноглобулини - Иг А

 

11,90 лв.

Общи имуноглобулини - Иг М

 

11,90 лв.

Общи имуноглобулини - Иг Г

 

11,90 лв.

Церуплазмин

 

21 лв.

Фолиева киселина

 

21,30 лв.

Валпроева киселина

 

21,30 лв.

Карбамазелин

 

21,00 лв.

Феритин

 

18,70 лв.

Тропонин I

 

15 лв.

СК- MB

 

15 лв.

Хламидия трахоматис Ig A

 

18,90 лв.

Хламидия трахоматис Ig M

 

18,90 лв.

Хламидия трахоматис Ig G

 

18,90 лв.

Сифилис ( Wass)

 

9,50 лв.

Спин ( HIV1/2)

 

15,70 лв.

Хепатит  В  ( HBsAg )

 

16,70  лв.

Хепатит С  ( Anti HCV)

 

21,70  лв.

Хепатит А ( Anti HAV)

 

21,70  лв.

Антигенен комбиниран тест   40,00 лв.
     

ВИТАМИНИ

   

Витамин Д тотал

 

21,50 лв.

Витамин В 12

 

21,70 лв.

     
Такса манипулация и екарисаж антигенен тест   10 лв.

Такса манипулация и екарисаж

 

3 лв.

Такса манипулация - кръвна захар

 

1 лв.

Такса домашно посещение за вземане на кръв

   

Заповед №01/01.02.2019 на Управителя на ДКЦ2 Русе

   

Домашно посещение на клиничен лаборант по заявка на личния лекар за трудно подвижни пациенти с транспорт на лечебното заведение

 

10 лв.

Домашно посещение на клиничен лаборант по желание на пациента с транспорт на лечебното заведение

 

25 лв.

Такса вземане на кръв при домашно посещение

 

5 лв.

     

ЦЕНОВА ЛИСТА НА ДИАГНОСТИЧНИТЕ ПАКЕТИ

     

ПАКЕТ "ПЪЛНА ПРОФИЛАКТИКА"

 

40 лв.

ПКК

 

ДКК

 

СУЕ

 

Урина комплексно химическо изследване: албумин, захар, кетони, билирубин, уробилиноген, pH и седимент

Пикочна киселина

 

Гама ГПТ

 

АСАТ

 

АЛАТ

 

Общ билирубин

 

Директен билирубин

 

Глюкоза

 

Холестерол-профил, HDL, LDL

 

Триглицериди

 

Креатинин

 

Общ белтък

 

Калий

 

Натрий

 

Калций

 
     
     

ПАКЕТ "СТАНДАРТЕН"

 

25,80 лв.

Кръвна картина

 

СУЕ

 

Глюкоза

 

Креатинин

 

Холестерол

 

Триглицериди

 

HDL холестерол

 

АСАТ

 

АЛАТ

 

Гама ГПТ

 

Урина - пълно химическо изследване и седимент

 
     
     

ПАКЕТ "ФУНКЦИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ "

 

29  лв.

Билирубин - тотален и директен

 

АСАТ

 

АЛАТ

 

Алкална фосфатаза

 

Гама ГПТ

 

Общ белтък

 

Албумин

 

Протромбиново време

 

Фибриноген

 

Пълно химическо изследване на урина и седимент

 
     
     

ПАКЕТ "ФУНКЦИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ"

 

15,80 лв.

Албумин

 

Урея

 

Креатинин

 

Количествено определяне на белтък в урината - пирогалол ред метод

 

Пълно химическо изследване на урина и седимент

 
     
     

ПАКЕТ "ДИАБЕТ"

 

30 лв.

Кръвна захар

 

Гликиран хемоглобин

 

Микроалбуминурия

 
     
     

ПАКЕТ "ХИПЕРТОНИЯ"

 

28 лв.

Пълна кръвна картина

 

Холестерол: профил - HDL, LDL холестерол

 

Триглицериди

 

Калий

 

Натрий

 

Кръвна захар

 

Урина: общо химическо изследване и седимент

 
     
     

ПАКЕТ "ДЕТСКА ПРОФИЛАКТИКА"

 

15,20 лв.

Пълна кръвна картина

 

Диференциално броене на клетките

 

СУЕ

 

Кръвна захар

 
     
     

ПАКЕТ "ПРЕДОПЕРАТИВЕН МИНИМУМ"

 

38,50 лв.

Пълна кръвна картина

 

СУЕ

 

Кръвна захар

 

Общ белтък

 

Креатинин

 

АСАТ

 

АЛАТ

 

Калий

 

Натрий

 

Протромбиново време

 

Време на кървене

 

Урина: пълно химическо изследване и седимент

 
     
     

ПАКЕТ "ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ХОРМОНИ"

 

45 лв.

LH

 

FSH

 

Пролактин

 

Естрадиол

 
     
     

ПАКЕТ "ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ХОРМОНИ +"

   

LH

 

65 лв.

FSH

 

Пролактин

 

Естрадиол

 

Тестостерон

 
     
     

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Наместване на счупена кост или изкълчена става, с местна упойка, превръзка или поставяне на гипс

75 лв.

Наместване на счупена кост или изкълчена става ,с обща упойка, превръзка или поставяне на гипс

195 лв.

Поставяне на гипсова превръзка за обездвижване на крайник без наместване

50 лв.

Сваляне или корекция на гипсова превръзка

 

40 лв.

Артроскопия

 

250 лв.

Вътреставна апликация

 

30 лв.

Артроскопски набор

 

320,00 лв.

Сет ХИП за тазобедрена става

 

320,00 лв.

Сет за вертикална изолация

 

320,00 лв.

Малък костен набор: 1 - 3 киршнерови игли; медицинска тел; атравматичен конец

 

320,00 лв.

Среден костен набор: 3 - 5 киршнерови игли; медицинска тел; атравматичен конец; набор за имобилизация

 

480,00 лв.

Голям костен набор: 5 - 7 киршнерови игли; медицинска тел; атравматичен конец; набор за имобилизация

 

620,00 лв.

ВЕСКОРЕКТ- СИСТЕМА ЗА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

   

Система за гръбначна стабилизация REVERE, комплект с 4 винта

 

4 550,00 лв.

Система за гръбначна стабилизация REVERE, комплект с 6-8 винта

 

6 071,00 лв.

Система за гръбначна стабилизация REVERE, комплект с 10-12 винта

 

8 871,00 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP Комплект с 4 винта

 

3 110,00 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP Комплект с 6 винта

 

4 870,53 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP Комплект с 8 винта

 

6 070,53 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP Комплект с 10 винта

 

7 270,53 лв.

Система за гръбначна стабилизация PASS LP Комплект с 12 винта

 

9 670,53 лв.

CLEMENT DEROTATION КОНЕКТОР

 

480,00 лв.

CROSSLINK КОНЕКТОР PASS LP

 

1 728,00 лв.

Комплект с 2 куки PASS LP - 2 куки - 2 стандартни конектора - 2 заключващи гайки

2 940,53 лв.

Комплект с 4 куки PASS LP - 4 куки - 4 стандартни конектора - 4 заключващи гайки

8 210,53 лв.

Костен цимент за вертебро- и кифопластика

 

1 200,00 лв.

Фенестрирана гръбначна система с 2 винта

 

5 400,00 лв.

Фенестрирана гръбначна система с 4 винта

 

7 200,00 лв.

Триха /изкуствена кост/:

   

Пръчки

 

2 000,00 лв.

Гранули 15 гр 30 сс

 

2 480,00 лв.

Гранули 5 гр 10 сс

 

1 980,00 лв.

Цементек за остеопластика

 

2 480,00 лв.

Наногел 5 мл

 

2 480,00 лв.

Антиадхезивен гел Oxiplex

 

2 800,00 лв.

СОФАРМА - СИСТЕМА ЗА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

   

Anterior cervical plate system C3, 1 ниво, Конфигурация от 1 плака и 4 винта

3 070,53 лв.

Anterior cervical plate system C3, 2 нива, Конфигурация от 1 плака и 4 винта

3 070,53 лв.

Anterior cervical plate system C3, 3 нива, Конфигурация от 1 плака и до 6 винта

4 870,53 лв.

Anterior cervical plate system C3 + ACIF cage, 1 ниво, Конфигурация от 1 плака, 4 винта и 1 кейдж

7 198,00 лв.

Anterior cervical plate system C3 + ACIF cage, 2 нива, Конфигурация от 1 плака, 4 винта и 2 кейджа

7 199,00 лв.

Anterior cervical plate system C3 + ACIF cage, 3 нива, Конфигурация от 1 плака, до 6 винта, и до 3 кейджа

7 200,00 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 4 полиаксиални винта

 

6 070,53 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 6 полиаксиални винта

 

7 270,53 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 8 полиаксиални винта

 

9 670,53 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 10 полиаксиални винта

 

9 670,53 лв.

U.L.I.S., Конфигурация от 2 пръчки и 12 полиаксиални винта

 

11 670,53 лв.

Юнивърсити медикъл рисърч - Външни фиксатори 

   

Малък / среден външен фиксатор

 

1 600,00 лв.

Голям външен фиксатор 

 

1 800,00 лв.

ПИН / бр.

 

50,00 лв.

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ - Външни фиксатори 

   

За предмишница

 

1 600,00 лв.

За хумерус

 

1 600,00 лв.

За тибия

 

1 800,00 лв.

За фемур

 

1 800,00 лв.

За лигаментутаксис

 

1 400,00 лв.

Мини фиксатор

 

1 400,00 лв.

За таз

 

1 900,00 лв.

Наем външни фиксатори 

 

800,00лв

ЕНДОПРОТЕЗА - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА /Герчев/

   

Индивидуално бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса  за закрепване с костен цимент  материал –(титан VT6) дължина 145мм  морзов конус (1:10  14/16  дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13 

1 435,00 лв.

Индивидуално бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса  за закрепване с костен цимент  материал –(титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10  14/16 дължина 20мм.)  С номера7; 8;9;10;11;12;13  

1 435,00 лв.

Индивидуално бедрено туморно стебло без кривина  за закрепване с костен цимент    материал (титан VT6) морзов конус (1:10  14/16 дължина20мм.) Синдивидуални дължини и номера8;9; 10;11;12;13  

1 435,00 лв.

Индивидуална  тазобедрена капсула  за  закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32; С номера44;46;48;50;52;54;56;58;60 

1 435,00 лв.

Индивидуална  тазобедрена капсула  за  закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26; С номера 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60  

1 435,00 лв.

Индивидуална  тазобедрена капсула  за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32; С номера;50;55;60;65  

 

1 435,00 лв.

Индивидуална  тазобедрена капсула  за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 26; С номера;50;55;60;65  

 

1 435,00 лв.

Индивидуална бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10  14/16 дължина20мм.) с размери : къса , средна , дълга xl,xxl

 

1 435,00 лв.

Индивидуална бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10  14/16 дължина20мм.) с размери : къса , средна , дълга

 

1 435,00 лв.

Индивидуална бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10  14/16 дължина20мм.) С номера;42;44;46;48;50;52;54;56;58

 

1 512,00 лв.

Титанова кошничка за заместване на ацетабуларен и бедрен  дефект 

 

1 512,00 лв.

Костен цимент -двойна опаковка

 

460,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА /ОРТОМЕД/

   

Циментна двуполюсна протеза с циментна капсула и глава

 

2 114,40 лв.

Циментна еднополюсна протеза 

 

2 062,00 лв.

Циментна протеза с полирано стебло, глава и полиетиленова капсула - Ревизионна

2 840,00 лв.

Циментна протеза с полирано стебло, метална глава и би-артикуларна глава - Ревизионна

4 800,00 лв.

Хибридна протеза – комплект  

 

4 125,00 лв.

Механична протеза – двойно мобилна

 

4 720,00 лв.

Механична протеза – двойно мобилна с керамична глава 

 

4 720,00 лв.

Двуполюсна безциментна протеза - комплект

 

4 420,00 лв.

Двуполюсна безциментна протеза с керамична глава – комплект 

 

4 420,00 лв.

Механична ревизионна

 

5 420,00 лв.

протеза с метална глава

   

Ревизионна протеза, включваща

 

5 520,00 лв.

механично ревизионно стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула и двойномобилна вложка с импактирана керамична глава 

   

Двуполюсна безциментна

 

5 520,00 лв.

протеза с метална глава ø 32 - комплект

   

Ацетабулен реконструктивен пръстен, 58/54/десен

 

1 250,00 лв.

Ацетабулен реконструктивен пръстен, 58/54/ляв

 

1 250,00 лв.

Ацетабулен реконструктивен пръстен, 58/54/десен

 

1 250,00 лв.

Ацетабулен реконструктивен пръстен, 58/54/ляв

 

1 250,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - КОЛЯННА СТАВА /ОРТОМЕД/

   

Колянна протеза ( с циментна фиксация )

 

3 300,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - РАМЕННА СТАВА /ОРТОМЕД/

   

Раменна протеза

 

3 410,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА /ЮСС/

   

Еднополюсна циментно стебло - тип МУР

   

ТАЗОБЕДРЕНА ЕНДОПРОТЕЗА STEMSYS Ц-НО, METAL HEAD, MOONSTONE

 

2 242,00 лв.

ТАЗОБЕДРЕНА ЕНДОПРОТЕЗА ARCAD SO, METAL HEAD, MOONSTONE

 

2 242,00 лв.

Циментна протеза Двуполюсна                                  

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS Ц-НО, METAL HEAD, MULLER

 

2 165,00 лв.

TАЗОБ-А ЕНДОП-А ARCAD SO, METAL HEAD, MULLER

 

2 165,00 лв.

Циментна протеза с Двойно Мобилна Ц-на чашка                              

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS Ц-НО, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM

 

3 215,00 лв.

TАЗОБ-А ЕНДОП-А ARCAD SO, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM

 

3 215,00 лв.

Безциментни  протерзи                                  

 

 

Безц-на протеза с Метална глава 28 и Двойно Мобилна Безц-на чашка         

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM

 

3 800,00 лв.

TАЗОБ-А ЕНДОП-А ARCAD HA, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM

 

3 800,00 лв.

Безциментна протеза с Метална глава 28-36, Крослинк инлей, Безц-на чашка          

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED

 

3 800,00 лв.

TАЗОБ-А ЕНДОП-А ARCAD HA, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED

 

3 800,00 лв.

Безциментна протеза с Анатомично стебло, Метална глава 28-36, Крослинк инлей, Безц-на чашка                         

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А SPS HA, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED

 

3 920,00 лв.

Безциментна протеза с Керамична глава 28-36, Крослинк инлей, Безц-на чашка       

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, BIOLOX DELTA, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED

 

4 500,00 лв.

TАЗОБ-А ЕНДОП-А ARCAD HA, BIOLOX DELTA, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED

 

4 500,00 лв.

Безциментна протеза с Анатомично стебло, Керамична глава 28-36, Крослинк инлей, Безц-на чашка                         

 

 

TАЗОБ-А ЕНДОП-А SPS HA, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED  

 

4 620,00 лв.

Коленни  протези                                

 

 

KОЛ-НА ЕНДОП-А ROLFLEX TONIC PS FIX Ц-НА   

 

2 250,00 лв.

KОЛ-НА ЕНДОП-А FEMUR FINE CEM-ED; INSERT TIBIAL MOBILE; TIBIA MONOBLOC MOBILE CEM-ED              

 

2 250,00 лв.

KОЛ-НА ЕНДОП-А FEMUR FINE CEM-ED; INSERT TIBIAL FIXED; TIBIA MONOBLOC FIXED CEM-ED                

 

2 250,00 лв.

Система за пулславаж

 

480,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА /Jonson&Jonson/-ФАРКОЛ

   

Тазобедрена хеми ендопротеза с циментно стебло

 

1 742,00 лв.

Тазобедрена циментна ендопротеза

 

1 664,40 лв.

Тазобедрена циментна ендопротеза

 

1 664,40 лв.

Тазобедрена хибридна ендопротеза с безциментен ацетабуларен компонент и циментно стебло

2 564,40 лв.

Тазобедрена хибридна ендопротеза с циментен ацетабуларен компонент и безциментно стебло

2 920,00 лв.

Тазобедрена хеми ендопротеза с безциментно стебло

2 642,00 лв.

Тазобедрена хибридна ендопротеза с циментен ацетабуларен компонент и безциментно стебло

2 920,00 лв.

Тазобедрена безциментна ендопротеза Duraloc метал/полиетилен

3 420,00 лв.

Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен

3 520,00 лв.

Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен

 

3 720,00 лв.

Тазобедрена безциментна ендопротеза Duraloc керамика/полиетилен

 

4 220,00 лв.

Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен

 

4 420,00 лв.

Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен

 

4 720,00 лв.

Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става 

 

1 900,00 лв.

Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става

 

1 430,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА  /Asculap/ -Юнивърсити медикъл рисърч

 

Безциментно тазобедрено протезиране с метална глава и пласмакап

3 720,00 лв.

Безциментно тазобедрено протезиране с метална глава пласмафит,инсърт с Витамин Е

3 970,00 лв.

Безциментно тазобедрено протезиране с керамична глава пласмафит,инсърт с Витамин Е

5 870,00 лв.

Безциментно тазобедрено протезиране с керамична глава и пласмакап

4 520,00 лв.

Безциментно тазобедрено протезиране с керамични повърхности и пласмакап

5 120,00 лв.

Двуполюсна циментна тазобедрена ендопротеза 

2 114,40 лв.

Еднополюсна циментна тазобедрена протезира с биполарна глава

2 330,00 лв.

Хибридно тазобедрено протезиране с безциментно стебло и циментна капсула

3 265,00 лв.

Хибридно тазобедрено протезиране с циментно стебло и безциментна капсула пласмакап 

3 530,00 лв.

Хибридно тазобедрено протезиране с безциментно стебло и биполарна глава

4 040,00 лв.

Хибридно тазобедрено протезиране с циментно стебло и безциментна капсула пласмафит и инсърт с витамин Е

3 570,00 лв.

Ревизионна тазобедрена ендопротеза с безциментно стебло и циментна кансула

4 420,00 лв.

Bicontact/Isodur Prosthesis Head/PE-Acetabular cup/Biolox Delta  Феморално стебло с циментно закрепване-с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал сплав CoCr29Mo; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет  от 45,1 мм до 56,1 мм;Дистален централизатор за циментно стебло; Феморална глава - материали ,Biolox керамика; Ацетабуларна чашка за циментно закрепване Интрамедуларна тапа

2 020,00 лв.

Bicontact/Isodur Prosthesis Head/ PE- Acetabular Cup/  Biolox Delta       Феморално стебло с безциментно закрепване-с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие конус на шийката 12/14 мм;шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет или феморално стебло с циментно закрепване  шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет;Феморална глава - материал  ,Biolox керамика.Ацетабуларна чашка за циментно закрепване -  материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса.                                                                   

3 720,00 лв.

Bicontact/Plasmacup SC Implants/Isodur Prothesis Head/Plasmacup SC liners/Biolox Delta Феморално стебло с циментно закрепване; шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет  Феморална глава - материал сплав CoCr29Mo;Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; Инсърт за ацетабуларна чашка –Biolox керамика.

3 120,00 лв.

Bicontact /Plasmacup SC Implants/Isodur Prosthesis Head/Plasmacup SC liners   Феморално стебло с безциментно закрепване-с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет; Феморална глава - материал сплав CoCr29Mo; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса

3 920,00 лв.

Bicontact /Plasmacup SC Implants/Isodur Prosthesis Head/Plasmacup SC liners  Ревизионно безциментно стебло с два отвора за фиксация с винтове в диафизата - материал Ti6Al4V, проксимално микропоресто титаниево покритие. Феморална глава -сплав CoCr29Mo ; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса

5 920,00 лв.

Bicontact/Isodur Prosthesis Head/Bilox delta/Plasmfit  Implants/Vitelene Liners   Ревизионно безциментно стебло с два отвора за фиксация с винтове в диафизата - материал Ti6Al4V, проксимално микропоресто титаниево покритие. Феморална глава -сплав CoCr29Mo, Biolox Delta ; Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен стабилизиран с вит.Е-crosslinked.

6 420,00 лв.

Freedom Total System; Femoral component; Tibial component; Patella component; Tibial Base Plate component; Tibial Articular surface component; Offset  junction component; Stem Extension component; Augment component; Augment Screw component;

2 100,00 лв.

Total Knee Endoprothesis Columbus /UC   Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на задна кръстна връзка.Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта; Тибиален инсърт със стабилизираща функция, техника с премахване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE

2 800,00 лв.

АНКЪР 5,0 ММ

 

880,00 лв.

АНКЪР 3,5 ММ

 

880,00 лв.

АНКЪР 2,8 ММ

 

880,00 лв.

Временен спейсър за ТБС

 

1 880,00 лв.

Временен спейсър за колянна става

   

ЕНДОПРОТЕЗА - КОЛЯННА СТАВА /Asculap/ -Юнивърсити медикъл рисърч

 

Тотална колянна ендопротеза с циментно закрепване Aesculap

 

2 700,00 лв.

Ревизионна колянна протеза

 

3 580,00 лв.

Колянна ендопротеза Meril

 

2 180,00 лв.

ЕНДОПРОТЕЗА - ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА / Мedacta - Швейцария  / - РСР

   

Безциментно стебло Цвай Мюлер (стандартно или латерализирано), титаниева капсула, полиетиленов лайнер, метална глава (CoCr), винт с плоска глава (1 бр.)

4 420,00 лв.

Безциментно стебло AMIS (късо), титаниева капсула, полиетиленов лайнер, метална глава (CoCr), винт с плоска глава (1 бр.)

4 420,00 лв.

Безциментно стебло Цвай Мюлер (стандартно или латерализирано), титаниева капсула, полиетиленов лайнер (крослинк), керамична глава BIOLOX, винт с плоска глава (1 бр.)

4 920,00 лв.

ИМПЛАНТИ ЗА ФРАКТУРИ - ОРТОМЕД

   

Заключващ хумерален пирон - КЪС
Прав хумерален титаниев пирон къс - ляв и десен,неканюлиран;
Материал: титаниева сплав T4Al6V;
Размери: дължина 150мм , диаметър Ф7 и Ф8 с проксимално заключващи винтове в две равнини(общо четири на брой) и дистално незаключващи се винтове(един на брой) в две равнини с два отвора по средата.Проксималните винтове се заключват в отворите.
Винтове: титаниеви кортикални Ф3,5 и заключващи спонгиозни Ф4.Винтове с лещовидна глава. Комплектът включва необходимия брой  винтове

2 140,00 лв.

Заключващ хумерален пирон - ДЪЛЪГ хумерален титаниев пирон неканюлиран;
Материал:  титаниева сплав T4Al6V
Размери: от 190 до 290 мм през 20мм и диаметър Ф7 с 4 проксимални отвора в две равнини на 90° и три дистални отвора в две равнини
Винтове: кортикални Ф3,5 титаниеви. Винтове с лещовидна глава . Комплектът включва необходимия брой  винтове .

2 130,00 лв.

Фемурален пирон - КАНЮЛИРАН пирон,с два варианта на проксимално заключване-стандартно и реконструктивно.
Материал: титаниева сплав T4Al6V с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция.
Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 440мм през 20мм
Два отвора проксимална фиксация, единият динамичен, три надлъжни улея по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане.
Два отвора дистална фиксация
Винтове: титаниеви Ф5 от 30 до 80мм през 5 мм.Винтове с лещовидна глава . Комплектът включва необходимия брой  винтове .

2 140,00 лв.

Тибиален пирон - интрамедуларен
титаниев пирон с дистална кривина,солиден(неканюлиран).
 Материал: титаниева сплав T4Al6V с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция.
Размери: Ф8 , Ф9  Ф10  и дължина от 240 до 390 през 15мм с два проксимални отвора единият от които динамичен и четири дистални  отвора в две перпендикулярни равнини,позволяващи заключване на 1 см. от върха.
Винтове: заключващи самонарязващи винтове Ф3,5 и Ф5 .С осигурен специфичен инструментариум за поставяне и отсраняване.Винтове с лещовидна глава . Комплектът включва необходимия брой  винтове .

2 130,00 лв.

Еластичен пирон
 Материал: титаниева сплав T4Al6V с фино плазма разпръснато титаниево покритие
Размери: Ø 2 - 400 mm ;  Ø 2.5 - 400 mm ; Ø 3 - 450 mm ; Ø 3.5 - 450 mm ; Ø 4 - 450 mm

1 850,00 лв.

Реконструктивен пирон - интрамедуларен
Бедрен интрамедуларен реконструктивен дълъг пирон канюлиран с анатомична извивка, 130 градусов ляв и десен,проксимално разширен  – титаниев, позволяващ поставянето на  два канюлирани  застопоряващи винта във бедрената шийка,с възможност за поставяне на титаниева тапа.И два отвора единият, от които динамичен в дисталната част. Три надлъжни улея по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане.
Материал: титаниева сплав T4Al6V с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция.
Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 440 през 20мм
Винтове: титаниеви  проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 70 до 120 мм през 5мм, дистални Ф5 от 30 до 80мм през 5мм.Винтове с лещовидна глава . Комплектът включва необходимия брой  винтове .

2 440,00 лв.

 Заключваща / незаключваща плака за проксимален хумерус с удължена част
Плака за проксимален хумерус материал 316L – Stainless steel. Плаката е с удължена и анатомично контурирана проксимална част и възможност за пласиране на незаключващи  винтове. Винтове: заключващи / незаключващи 3,5мм .Размери на плаката: от 3 до 12 отвора. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 850,00 лв.

Заключваща / незаключваща Хумерална плака права   
Хумерална плака права с отвор за заключващи / незаключващи винтове и отвор за заключващи / незаключващи компресивни винтове материал: 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи / незаключващи 3,5мм и кортикални 3,5мм. Отворите на плаката са от 6 до 12 отвора и са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани  незаключващи винтове. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 850,00 лв.

Заключваща / незаключваща Широка права плака 
 Широка заключваща / незаключваща  плака  .С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на незаключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. материал- 316L – Stainless steel;  Винтове: заключващи / незаключващи самонарезни Ф 5 мм.  и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани заключващи / незаключващи винтове. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 850,00 лв.

Заключваща / незаключваща Тясна права плака      
ясна права плака заключваща / незаключваща   . С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на незаключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. материал- 316L – Stainless steel;  Винтове: незаключващи самонарезни Ф 5 мм.  и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани заключващи / незаключващи винтове.Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 850,00 лв.

DHS плака 135 ° градуса - незаключваща
DHS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 135°  дължина от 3 до 14 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм. Незаключваща. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 740,00 лв.

DCS плака 95 ° градуса - незаключваща
DCS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 95°  дължина от 3 до 14 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм. Незаключваща. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 740,00 лв.

Заключваща / незаключваща Дистална бедрена плака   
Дистална бедрена плака заключваща / незаключваща  .С 6 бр.дистални незаключващи винтове.С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора  позволяващи поставяне на незаключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил.  материал-316L – Stainless steel; Винтове: заключващи / незаключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани  незаключващи  винтове. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 740,00 лв.

Заключваща / незаключваща Проксимална тибиална плака
Проксимална тибиална плака  заключваща / незаключваща .С 5 бр. дисталнисни незаключващи винтове.С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на незаключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил .материал- 316L – Stainless steel;  Винтове: заключващи / незаключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 740,00 лв.

Заключваща / незаключваща Дистална тибиална плака  
Дистална тибиална плака заключваща / незаключваща .С 10 бр. дисталнисни незаключващи винтове.С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на незаключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил .материал- 316L – Stainless steel;  Винтове: заключващи / незаключващи самонарезни Ф 5 мм. ,незаключващи самонарезни Ф 3,5мм и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани незаключващи винтове.Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 740,00 лв.

Заключваща / незаключваща тибиална L – плака
  Заключваща тибиална L – плака заключваща / незаключваща  – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel; размери 5 (от 4 до 8отвора). Винтове: заключващи / незаключващи 5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани незаключващи винтове. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 580,00 лв.

Плака за фибула - незаключваща
Плака за фибула незаключваща- подсилена материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 12 отвора. Винтове: заключващи / незаключващи 3.5 и спонгиозни ф 4 мм. Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 330,00 лв.

 Заключваща / незаключваща Плака за пета – лява и дясна 
Заключваща / незаключваща плака за пета – лява и дясна материал-316L – Stainless steel; размери 76 х 39 мм. С 17 бр. незаключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране според нуждите на оператора.Винтове: заключващи / незаключващи 3,5 мм.Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 580,00 лв.

Заключваща / незаключваща Стабилизираща плака за трохантер+ВИНТОВЕ
Стабилизираща плака за трохантер с дължина от 6 до 14 отвора, през 2 отвора . Винтове: заключващи / незаключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм.                                   Материал : Stainless steel  Комплектът включва необходимия брой  винтове .

1 300,00 лв.

Заключваща / незаключваща Стабилизираща плака за трохантер-БЕЗ ВИНТОВЕ
Стабилизираща плака за трохантер с дължина от 6 до 14 отвора, през 2 отвора . Винтове: заключващи / незаключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм.                                   Материал : Stainless steel  . Без включени винтове .

1 060,00 лв.

Канюлирани винтове Ф7   
Канюлирани винтове Ф7 за бедрена шийка материал-316L – Stainless steel; размери от 70 до 120 мм през 5 мм. 

460,00 лв.

Стандартна реконструктивна плака Pelvic 8 , 10, 12 , 14 , 16 , 18 отвора

1 850,00 лв.

Заключваща плака за радиус

 

1 850,00 лв.

( титаниева ) 

   

Заключващи мини плаки

 

1 250,00 лв.

 ( титаниеви ) ø 2.4

   

Ацетабуларен кейдж - безциментен
 - ацетабуларен усилващ ринг ляв и десен , механично закрепване с яка , която е разположена латерално и 3 отвора  на яката за винтова фиксация към задната стена на ацетабулума, с винтове ф 6.5 мм . По периферията на кейджа са разположени още 11 отвора за по-добра фиксация с витнове ф 6.5 . Материал - медицинска стомана по ISO 5832-1 и титаниева плазма по повърхността на кейджа по ISO 5832-2. Размери на кейджа ляв и десен - 44 , 49 , 54 , 58 . Размери на винтовете - 30 , 35 , 40 , 45

1 740,00 лв.

Ацетабуларен кейдж - циментен
Ацетабуларен кейдж - ацетабуларен усилващ ринг ляв и десен , циментно закрепване с яка , която е разположена латерално и 3 отвора  на яката за винтова фиксация към задната стена на ацетабулума, с винтове ф 6.5 мм . По периферията на кейджа са разположени още 10 отвора за по-добра фиксация с витнове ф 6.5 . Материал - медицинска стомана по ISO 5832-1 . Размери на кейджа ляв и десен - 44 , 49 , 54 , 58 . Размери на винтовете - 30 , 35 , 40 , 45

1 850,00 лв.

ИМПЛАНТИ ЗА ФРАКТУРИ - ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКЪЛ РИСЪРЧ

име

   

Титаниева заключваща компресивна плака - малка

 

1 600,00 лв.

Титаниеви заключваща реконструктивна плака - малка

 

1 500,00 лв.

Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистален радиус ( Т – плака - права)

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистален радиус (коси Т-плака-леви)

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистален радиус (коси Т-плака-десни )

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща компресивна плака – тесни за фемур/тибиа

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща компресивна плака – широки за фемур/тибиа 

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистален фемур - лява

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистален фемур - дясна

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за проксимална тибиа - лява

 

1 850,00 лв.

Титаниева заключваща плака за проксимална тибиа - дясна

 

1 700,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистална тибиа - лява

 

1 750,00 лв.

Титаниева заключваща плака за дистална тибиа - дясна

 

1 750,00 лв.

Титаниева плака за пета

 

1 750,00 лв.

DHS плака с винт  –  медицинска стомана

 

1 300,00 лв.

DCS плака с винт  –  медицинска стомана

 

1 300,00 лв.

Заключваща реконструктивна плака – медицинска стомана

 

1 300,00 лв.

Заключваща проксимална тибия,леви,десни – мед.стомана

 

1 300,00 лв.

Заключваща дистална тибия – леви,десни-мед.стомана

 

1 200,00 лв.

Заключваща дистален фемур – леви,десни-мед.стомана

 

1 200,00 лв.

Заключваща компресивна(диафизарна),тесни,широки-медицинска стомана

 

1 200,00 лв.

Заключваща проксимален хумерус – мед.стомана

 

1 200,00 лв.

Заключваща  Т плака,прави – медицинска стомана

 

1 200,00 лв.

Заключваща  Т плака,коси-леви,десни-мед.стомана

 

1 200,00 лв.

1/2 семи тубуларна  плака  –  медицинска стомана

 

1 200,00 лв.

BUTRESS  плака,леви и десни – медицинска стомана

 

1 200,00 лв.

Y плака – медицинска стомана

 

1 100,00 лв.

L плака (кондиларна),леви и десни – медицинска стомана

 

1 100,00 лв.

S – плака за ключица  –  медицинска стомана

 

1 100,00 лв.

SPOON плака – медицинска стомана

 

1 100,00 лв.

Метатарзална плака мини

 

1 100,00 лв.

Метакарпална плака мини

 

1 100,00 лв.

L плака мини лява или дясна

 

1 100,00 лв.

1/3тубуларна плака  –  медицинска стомана  

 

1 100,00 лв.

Плака за метакарпални кости и фаланги

 

620,00 лв.

Плака за метакарпални кости

 

620,00 лв.

1/3 тубуларна плака

 

620,00 лв.

Заключваща компресивна плака за винтове3,5 мм

 

850,00 лв.

Реконструктивна плака за винтове 3,5 мм

 

870,00 лв.

Заключваща плака за ключица тип кука дясна и лява

 

870,00 лв.

Заключваща S плака за ключица тип кука дясна и лява

 

870,00 лв.

Заключваща плака за проксимален хумерус

 

1 280,00 лв.

Заключваща Т плака права и коса за радиус

 

920,00 лв.

Заключваща плака дистален радиус

 

1 050,00 лв.

Заключваща плака за дистален латерален фемур

 

1 250,00 лв.

Плака за калканеус

 

1 050,00 лв.

Заключваща плака за олекранон

 

1 170,00 лв.

Заключваща плака за тибия

 

1 350,00 лв.

DHS плака с винтове

 

1 180,00 лв.

Канюлиран винт

 

290,00 лв.

Анкър

 

950,00 лв.

PFRN пирон в комплект с винтове

 

1 840,00 лв.

Импланти за травматологични интервенции 

   

БЕДРЕНИ ПИРОНИ

 

 

Заключващ  бедрен пирон NEOGEN AR– къс 200 мм, комплект с винтове фи 10

 

2 340,00 лв.

Заключващ  бедрен пирон NEOGEN AR– къс 200 мм, комплект с винтове фи 11

 

2 340,00 лв.

Заключващ  бедрен пирон NEOGEN AR– дълъг 340, 360, 380,  400, 420 мм, комплект с винтове фи 11 - ляв

 

2 580,00 лв.

Заключващ  бедрен пирон NEOGEN AR– дълъг 340, 360, 380,  400, 420 мм, комплект с винтове фи 11 - десен

 

2 580,00 лв.

Заключващ  тибиален пирон NEOGEN AR– фи 9, фи 10 дълж. 260, 280, 300, 320, 340, 360 мм

 

2 580,00 лв.

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ ЗА ФЕМУР

 

 

Заключваща плака за дистален латерален фемур - 5, 7, 9, 11, 13 отвора, лява

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистален латерален фемур - 5, 7, 9, 11, 13 отвора, дясна

 

2 460,00 лв.

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ ЗА ТИБИЯ

 

 

Заключваща плака за проксимална латерална тибия 5, 7, 9 11, 13 отвора- лява

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за проксимална латерална тибия 5, 7, 9 11, 13 отвора- дясна

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, лява,8+4H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, дясна,8+4H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, лява,8+6H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, дясна,8+6H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, лява,8+8H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, дясна,8+8H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, лява,8+10H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, дясна,8+10H

 

2 460,00 лв.

Заключваща плака за дистална антеролатерална тибия - лява 9, 11, 13, 15, 17, 19 отвора

 

2 580,00 лв.

Заключваща плака за дистална антеролатерална тибия - дясна 9, 11, 13, 15, 17, 19 отвора

 

2 580,00 лв.

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ ЗА ХУМЕРУС

 

 

Заключваща плака за проксимален хумерус - лява 3, 5, 6, 8, 10, 12 отвора

 

2 520,00 лв.

Заключваща плака за проксимален хумерус дясна 3, 5, 6, 8, 10, 12 отвора

 

2 520,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус лява 3+3 отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус дясна 3+3 отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус лява 3+5 отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус дясна 3+5 отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус лява 3+7 отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус дясна 3+7 отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус лява 3+9отв.

 

2 430,00 лв.

Заключваща плака за дистален медиален хумерус дясна 3+9 отв.

 

2 430,00 лв.

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ ЗА ФИБУЛА

 

 

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява,5+3H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява,5+4H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява 5+5H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява5+6H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява,5+7H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява,5+9H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява 5+11H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява5+13H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява5+15H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна5+3H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна,5+4H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна 5+5H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна 5+6H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна,5+7H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна,5+9H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна 5+11H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна5+13H,PT

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за латерална дистална фибула, дясна5+15H,PT

 

2 340,00 лв.

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПЛАКИ ЗА КЛАВИКУЛА

 

 

Заключваща реконструктивна плака за клавикула за винт 3,5, лява и дясна

 

2 340,00 лв.

Заключваща плака за калканеус

 

 

Заключваща реконструктивна плака за калканеус за винт 3,5, лява и дясна

 

2 220,00 лв.

Заключваща компресивна плака за винтове

 

 

Заключваща компресивна плака за винтове 3,5 комплект

 

2 070,00 лв.

Заключваща компресивна плака за винтове 4,5 комплект

 

2 120,00 лв.

 

 

 

Заключваща реконструктивна плака за винтове 3,5 комплект

 

2 250,00 лв.

Заключваща плака за олекранон за винтове 3,5

 

2 280,00 лв.

Заключваща плака 2,4 права- 4-10 отвора 

 

1 620,00 лв.

Заключваща плака 2,4 кондилна 2+7 отв

 

1 620,00 лв.

Заключваща Y образна 2,4 3+7 отв.

 

1 620,00 лв.

Заключваща T плака 2+7; 3+7 отв

 

1 620,00 лв.

Заключваща плака 2,7 права 4-10 отв

 

1 620,00 лв.

Заключваща плака 2,7 кондилна 2+7 отвора

 

1 620,00 лв.

Заключваща Т плака 2,7 2+3 отв

 

1 620,00 лв.

Заключваща L плака 2,7 2+3 лява и дясна

 

1 620,00 лв.

Заключваща L обла плака 2,7 2+3 лява и дясна

 

1 620,00 лв.

X- заключваща плака голяма, средна, малка

 

1 620,00 лв.

Заключваща плака 2 отв

 

1 400,00 лв.

Заключваща права плака за винтове 1,5 4 и 6 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща реконструктивна плака 6 и 12 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща Т плака за 1,5 -3+8 ; 4+8 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща Y образна 1.5 3+8 отв.

 

1 400,00 лв.

Заключваща кондилна плака за 1,5 винтове 2+6 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща STRUT плака за 1.5 винтове

 

1 400,00 лв.

Заключваща права плака за винтове 2,0 - 4 - 8 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща T плака за винтове 2.0 3+7 отв

 

1 400,00 лв.

Заключваща кондилна плака за 2,0 винтове 2+7 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща Y адаптирана плака 2.0  3+7 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща Т адаптивна плака за 2.0  2+7 отвора

 

1 400,00 лв.

Заключваща ротационна плака 

 

1 400,00 лв.

Мини кондилна заключваща плака 2.0 лява и дясна

 

1 400,00 лв.

Мини H заключваща плака

 

1 400,00 лв.

     

Скъпоструващи медикаменти и консумативи – доплащане в зависимост от стойността им.

     

При операции, изискващи локална анестезия и при желание на пациената за обща анестезия, същата се заплаща в размер на 500 лв., а интравенозна анестезия – 250 лв.

     
     

Цена за избор на лекар /екип
/съгласно Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ/

   

Цена за избор на лекар

 

250 лв.

Цена за избор на екип

 

500 лв.

Цена за избор на екип хабилитирано лице

 

900 лв.

     

Неосигурени пациенти заплащат пълната стойност на цената на клиничната пътека и цената на скъпоструващия консуматив /ако има такъв/.

     

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА

     

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

   

Сет за PPV

 

1 000 лв.

Сет за PPV+IOL

 

1 600 лв.

Сет за PPV+SILICON

 

1 200 лв.

Сет за хемофталм

 

1 000 лв.

Сет за макулна дупка

 

1 200 лв.

Сет за ретракция на ILM

 

1 200 лв.

Сет за макулна транслокация с екстракция на CMV

 

1 600 лв.

Сет за евакуация с газ

 

600 лв.

Сет за евакуация със смяна на силикон

 

1 200 лв.

Сет за реконструкция на преден очен сегмент

 

800 лв.

Очни лещи: 

   

МОНОФОКАЛНИ

   

МОНОФОКАЛНА ХИДРОФИЛНА

 

700 лв.

МОНОФОКАЛНА ХИДРОФОБНА

 

800 лв.

МОНОФОКАЛНА С UV ЗАЩИТА

 

1 100 лв.

МОНОФОКАЛНА ТОРИЧНА

 

1 200 лв.

МОНОФОКАЛНА С УВ ЗАЩИТА PRELOADED CLAREON

 

1 300 лв.

МОНОФОКАЛНА с увеличена дълбочина на фокуса

 

1 300 лв.

Вътреочна леща с удължен фокус   1 950 лв.
Трифокална вътреочна леща   2 150 лв.

МУЛТИФОКАЛНИ

   

Restor

 

2 200 лв.

Tecnis Sympfony

 

2 200 лв.

M + X

 

2 200 лв.

Panoptix

 

2 500 лв.

Restor Art

 

2 600 лв.

МУЛТИФОКАЛНА ТОРИЧНА

 

2 500 лв.

МУЛТИФОКАЛНА ТОРИЧНА PANOPTIX

 

3 000 лв.

Терапевтична леща

 

20 лв.

Вискосубстанция

 

100 лв.

Дисковиск

 

100 лв.

Импланти ЕКСПРЕС - глаукомен стенд

 

1 700 лв.

Слъзна тапа /резорбируема/ - за едно око

 

150 лв.

Слъзна тапа /силиконова/ - за две очи

 

140 лв.

Озурдекс

 

2 426 лв.

Макужен

 

1 303 лв.

Амнион

 

100 лв.

Anti-VEGF

 

300 лв.

Имплант за инвитриално приложение + ОСТ

 

2 100 лв.

УРОЛОГИЯ

   

Уретерален стент тип JJ - 6 месечен

 

114 лв.

Уретерален стент тип JJ - 12 месечен

 

450 лв.

Електроди за би-полярна трансуретрална резекция:

 

345 лв.

Нефростома

 

265 лв.

Пакет Лазерна литотрипсия - обща стойност 

 

850 лв.

1.Лазерно влакно

 

600 лв.

2.Ендоскопски урологичен сет

 

136 лв.

3.Уретерален стент тип JJ - 6 месечен

 

114 лв.

Модифициран ендоскопски сет

 

46 лв.

ТУР сет

 

46 лв.

Лазерна аблация

 

600 лв.

Нитилонов екстрактор

 

566 лв.

CLEAR PETRA-система за продължителна аспирация

 

450 лв.

CLEAR PETRA за PNL

 

498 лв.

Сет за лапароскопска нефректомия

 

1712 лв.

Сет за лапароскопска пиелолитотомия

 

1486 лв.

ХИРУРГИЯ

   

Полипропиленово платно /вентрална херния/

 

350 лв.

Полипропиленово платно /ингвинална херния/

 

250,00 лв.

     

Херниални платна-Ковидиан/РСР/

   

Макропорози платна Париетен

   

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 11X6CM X1

 

320,00 лв.

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X7.5CM X1

 

350,00 лв.

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1

 

370,00 лв.

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1

 

370,00 лв.

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 20X20CM X1

 

450,00 лв.

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 30X30CM X1

 

520,00 лв.

Полипропилен PARIETENE MACRO PP 45X30CM X1

 

540,00 лв.

Платна Poliester Versatex

   

Макропорозно триизмерно монофилам. 11x6

 

370,00 лв.

Макропорозно триизмерно монофилам. 15x10

 

390,00 лв.

Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15

 

410,00 лв.

Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15

 

445,00 лв.

Макропорозно триизмерно монофилам. 20x20

 

430,00 лв.

Макропорозно триизмерно монофилам. 30x30

 

445,00 лв.

Платна Progrip - самофиксиращи се полипропилен

   

ЛЯВО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено

 

490,00 лв.

ДЯСНО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено

 

490,00 лв.

Платна Progrip - самофиксиращи се, полиестер

   

ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено

 

574,00 лв.

Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено

 

574,00 лв.

     

Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X9CM

 

574,00 лв.

Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X15CM

 

574,00 лв.

Платна Symbotex - правоъгални

   

SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510

 

1 200,00 лв.

SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015

 

1 400,00 лв.

SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520

 

1 500,00 лв.

SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020

 

1 600,00 лв.

SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728

 

1 960,00 лв.

SYMBOTEX™, 1 брой, SYM4232

 

2 360,00 лв.

Платна за пъпни хернии

   

PCO VENTRAL PATCH 4CM X1

 

890,00 лв.

PCO VENTRAL PATCH 6CM X1

 

980,00 лв.

PCO VENTRAL PATCH 8CM X1

 

1 040,00 лв.

Платна за лапароскопско поставяне ProGrip

   

10X15CM LP PROGRIP FLATSHEET MESHX1

 

1 200,00 лв.

12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1

 

1 300,00 лв.

14X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1

 

1 400,00 лв.

Накрайник LigaSure - еднократен

 

1 200,00 лв.

Сет за миниинвазивна хирургия /еднократен/

 

200,00 лв.

Лапароскопски консуматив за холецистектомия

 

250,00 лв.

Лапароскопски консуматив за апендектомия

 

350,00 лв.

Механични ушиватели/еднократни/-кръгови Ливеда Мед

 

800,00 лв.

Механични ушиватели/еднократни/-линейни Ливеда Мед

 

600,00 лв.

Ушивател premium plus CEEA 21 - Ковидиан

 

1 212,00 лв.

Ушивател premium plus CEEA 25 - Ковидиан

 

1 212,00 лв.

Ушивател premium plus CEEA 28 - Ковидиан

 

1 212,00 лв.

Ушивател premium plus CEEA 31 - Ковидиан

 

1 212,00 лв.

Ушивател premium plus CEEA 33 - Ковидиан

 

1 212,00 лв.

Хемороидален ущивател

 

1 620,00 лв.

Механични ушиватели/еднократни/-линеарни 45-60 Ковидиан

 

1 140,00 лв.

Пълнител за Линеарен ушивател TA 45-3.5 син - Ковидиан

 

420,00 лв.

Пълнител за Линеарен ушивател TA 45-4.8 зелен  - Ковидиан

 

420,00 лв.

Пълнител за Линеарен ушивател TA 60-3.5 син  - Ковидиан

 

420,00 лв.

Пълнител за Линеарен ушивател TA 60-4.8 зелен  - Ковидиан

 

420,00 лв.

Механични ушиватели/еднократни/-линеарни 90 - Ковидиан

 

1 224,00 лв.

Пълнител за Линеарен ушивател TA 90-3.5 син  - Ковидиан

 

444,00 лв.

Пълнител за Линеарен ушивател TA 90-4.8 зелен  - Ковидиан

 

444,00 лв.

Ушивател GIA 60-3.8/4.8 - Ковидиан

 

1 140,00 лв.

Пълнител за Ушивател GIA 60-3.8/4.8  - Ковидиан

 

444,00 лв.

Ушивател GIA 80-3.8/4.8  - Ковидиан

 

1 140,00 лв.

Пълнител за Ушивател GIA 80-3,8/4.8  - Ковидиан

 

444,00 лв.

Ушивател GIA 100-3.8/4.8  - Ковидиан

 

1 368,00 лв.

Пълнител заУшивател GIA 100-3.8/4.8  - Ковидиан

 

480,00 лв.

Ушивател EndoGIA 30,45,60 - 2,0-4.8 - Ковидиан

 

1 440,00 лв.

Пълнител за ушивател EndoGIA 30,45,60 без артикулация
с различна височина на скобите

 

582-768 лв.

Пълнител за ушивател EndoGIA 30,45,60 със артикулация
с различна височина на скобите

 

762-870 лв.

Комплект за ВАК терапия

 

480,00 лв.

Канистър

 

200,00 лв.

Гръден имплант при реконструкция на гърда

 

1 500,00 лв.

Експандер

 

1 500,00 лв.

Трокар 10 мм

 

150,00 лв.

Трокар 5 мм

 

125,00 лв.

Клипси метални

 

25,00 лв.

Клипси полимерни

 

50,00 лв.

Полиетиленов ръкав

 

12,00 лв.

Примка Endoloop

 

180,00 лв.

V-loc конец

 

100,00 лв.

Сет за лапароскопска херниотомия /ТАРР/- първи вариант

Трокар 10 мм
Такер 
Платно /различен вид/ - ЗАПЛАЩА СЕ ОТДЕЛНО ПО ЦЕНОРАЗПИС 

 

600,00 лв.

Сет за лапароскопска херниотомия /ТАРР/- втори вариант

Трокар 10 мм
Трокар 5 мм
V-loc конец 3,0
Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X15CM

 

925,00 лв.

Сет за лапароскопска херниотомия /IPOM/

V-loc конец 2,0
Такер 
Платно /различен размер/- ЗАПЛАЩА СЕ ПО ЦЕНОРАЗПИС

 

950,00 лв.

Сет за лапароскопска дебелочревна хирургия

Трокар 10 мм
Трокар 5 мм-2 бр.
Клипси метални
Клипси полимерни
Полиетиленов ръкав
V-loc конец
Съшиватели - заплащат се съгласно договореното в НРД

 

587,00 лв.

Сет за лапароскопска стомашна хирургия

Трокар 10 мм-2 бр.
Трокар 5 мм-2 бр.
Клипси метални
Клипси полимерни
Полиетиленов ръкав
V-loc конец
Съшиватели - заплащат се съгласно договореното в НРД

 

512,00 лв.

Сет за лапароскопска операция при диафрагмална херния

Трокар 10 мм - 2 бр.
Трокар 5 мм - 2 бр.
Клипси метални
V-loc конец
Полиетиленов ръкав

 

787,00 лв.

     

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

   

Ендоскопска биопсична щипка - еднократна

 

70,00 лв.

Полипектомична примка - еднократна

 

90,00 лв.

Инжекторна игла - еднократна

 

85,00 лв.

Стандартен ПЕГ кит

 

380,00 лв.

     

ГИНЕКОЛОГИЯ

   

Сет за хистероскопия-диагностичен

 

300,00 лв.

Сет за хистероскопия-за терапевтична процедура

 

500,00 лв..

Лапароскопски консуматив - гинекологичен

 

200,00 лв.

     

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!