|
|
|
BG
НЗОК

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО КОИТО УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ" ООД  ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С НЗОК

 

КАРДИОЛОГИЧНИ КП

КП №16

 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт  без инвазивно изследване и / или интервенционално лечение

КП №17

Инвазивна диагностика при сърдечно - съдови заболявания

КП №18

Инвазивна диагностика при сърдечно - съдови заболявания с механична вентилация

КП №20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно - съдови заболявания

КП №22

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

КП №23

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

КП №24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

КП №25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

КП №26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

КП №27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

КП №28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st - сегмент с интервенционално лечение

КП №29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

КП №30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

КП №31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

КП №32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

КП №33

Диагностика и лечение на ритъмни  и проводни нарушения

КП №36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

КП №37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с  фибринолитик

 

 

КП ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

КП №38

 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

КП №39

Диагностика и лечение  на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 год

КП №40

Диагностика и лечение  на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

КП №42

Диагностика и лечение  на гнойно - възпалителни заболявания на бронхо - белодробната система

КП №68 

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

КП №69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

КП №70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

КП №71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

КП №72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро интестиналния тракт

КП №73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

КП №74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система  панкреаса и перитонеума

КП №75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

КП №76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

КП №78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

КП №79

Диагностика  и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

КП №84

Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ И РЕАНИМАЦИОННИ КП

КП №47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при  болести на дихателната система с механична вентилация

КП №114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

КП №115

Интензивно лечение при комбинирани или  съчетани травми

 

 

НЕВРОЛОГИЧНИ КП

КП №50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

КП №51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

КП №52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

КП №53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

КП №54

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен - Баре)

КП №56

Диагностика и лечение на болести на черепно - мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси , полиневропатия и вертеброгенни болкови

КП №60

Диагностика и лечение на невро - мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

КП №61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

КП №62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

 

 

 

 

 

 

КП №63

Лечение на епилептичен статус

КП №64

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

КП №65

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

КП №66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

КП №67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

КП №113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

КП №113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

 

СЪДОВО - ХИРУРГИЧНИ КП

КП №123

Оперативно лечние на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

КП №124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо - поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

КП №125

Оперативно лечение на клоновета на аортната дъга

КП №126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконсрукция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии,ампутации и симпатектомии)

КП №127

Консерванивно лечение на съдова недостатъчност

КП №128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

КП №129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията и

 

 

ОЧНИ КП

КП №130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

КП №131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

КП №132

Кератопластика

КП №133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

КП №134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

КП №135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

 

 

УРОЛОГИЧНИ КП

КП №141

 Трансуретрално оперативно лечение при онкологично заболяване на пикочния мехур

КП №143

Трансуретрална  простатектомия

КП №144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложннения

КП №145

 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

КП №146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо - половата система

КП №147

Оперативни процедури върху мъжка  полова система

КП №148

Оперативни процедури на  долните пикочни пътища с голям обем и  сложност

КП №149

Оперативни процедури на  долните пикочни пътища със среден обем и  сложност

КП №150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

КП №151

Реконструктивни операции в урологията

КП №152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

КП №153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

КП №154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

КП №155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден  обем и сложност

КП №158

Оперативни интервенции при меките и костни тъкани

 

 

ГИНЕКОЛОГИЧНИ КП

КП №1

 Стационарни грижи при бременност с повишен риск

КП №2

 Пренатална инвазивна диагностика на бременността с интензивни грижи при бременност с реализиран риск

КП №3

 Оперативни процедури за задържане на бременност

КП №4

 Преждевременно прекъсване на бременността

КП №160

Нерадикално отстраняване на матката

КП №161

Радикално отстраняване на женски полови органи

КП №162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

КП №163

Оперативни интервенции чрез долен  достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

КП №164

Корекции на тазова (перинеална) статика и / или на незадържане на урината при жената

КП №165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо - инфекциозен и анемичен синдром от акушеро - гинекологичен произход

КП №166

Корекции на проходимост и на възстановяване на анатомия при жената

КП №167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли тазови и / или парааортални и / или ингвинални като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация.

КП №169

Интензивно лечение на интра - и поспартални усложниния, довели до шок

КП №170 

Интензивно лечение на интра - и поспартални усложниния, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването.

 

 

ХИРУРГИЧНИ КП

КП №171

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и  сложност, при лица над 18 год.

КП №172 

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и  сложност, при лица под 18 год.

КП №173

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум със среден обем и  сложност, при лица над 18 год.

КП №174

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум със среден обем и  сложност, при лица под 18 год.

КП №175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при  лица над 18 год

КП №176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при  лица под 18 год

КП №177

Оперативни процедури на  тънки и дебели  черва със среден обем и сложност, при лица над 18 год.

КП №178

Оперативни процедури на  тънки и дебели  черва със среден обем и сложност, при лица под 18 год.

КП №179

Оперативни процедури върху апендикс

КП №180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

КП №181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

КП №182

Оперативни процедури при хернии

КП №183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

КП №184

Конвенционална холецистектомия

КП №185

Лапароскопска холецистектомия

КП №186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

КП №187

Оперативни процедури върху  черен дроб

КП №188

Оперативни процедури върху  черен дроб при ехинококова болест

КП №189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

КП №190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден  обем и сложност

КП №191

Оперативни процедури върху далака

КП №191.1

 Оперативни процедури върху далака при лица  над 18 год.

 

 

 

 

 

 

КП №192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово - реконструктивни операции

КП №193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 MO-1

КП №194

Оперативни интервенции върху  гърда с локална ексцизия и биопсия

КП №195

Оперативно лечение при остър перитонит

КП №196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

КП №197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

КП №198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

КП №199

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания

КП №200

 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

КП №201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

КП №202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

КП №216

Спешни състояния в гръдната хирургия

 

 

НЕВРОХИРУРГИЧНИ КП

КП №205

Тежка - черепно мозъчна травма - консервативно поведение

КП №208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно - мозъчни травми

КП №209

Хирургично лечение при травма на главата

КП №210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част)-оперативно лечение

 

 

ОРТОПЕДИЧНИ КП

КП №217

Оперативни процедури с голям и  много голям обем и сложност на таза  и долния крайник

КП №219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

КП №220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

КП №222

 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

 

 

ПЛАСТИЧНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И ЕСТЕТИЧНИ ХИРУРГИЧНИ КП

КП №232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10% при възрастни и до 3% при деца

КП  №233

Хирургично лечение при необщирни изгаряния с площ от 1 до 19% от телесната повърхност , с хирургични интервенции

КП №235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

КП №236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

КП №237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ КП

КП № 254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

КП №255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда  и след сърдечни интервенции

КП №256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенций с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

КП №257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /  хронично / вегетативно състояние

КП №258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

КП №259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

КП №260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

КП №261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

КП №262 

Физикална терапия и рехабилитация при  болести на централна нервна система

КП №263

 Физикална терапия и рехабилитация при  болести на периферна  нервна система

 

 

 

 

 

 

КП №264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

КП №265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно двигателен апарат

 

 

КП №999

Клинична пътека "Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура"

 

 

Болнична помощ по Амбулаторни процедури

АПр №4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

АПр №10

Наблюдение при  пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

АПр №11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

АПр №12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия

АПр №19

Оперативно отстраняване на катаракта

АПр №20

Хирургично лечение на глаукома

АПр №21

 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

АПр №22

 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

АПр №23

 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

АПр №24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система

АПр №25

Диагностична  и терапевтична пункция и/или биопсия

АПр №26

Амбулаторни хирургични процедури

АПр №29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

АПр №30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

АПр №33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

АПр №34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно - чревния тракт

 

 

Болнична помощ по Клинични процедури

КПр №3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация

КПр №4

Интензивно лечение, мониторинг и  интензивни  грижи без механична вентилация и/или парантерално хранене