|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Елеонора Миткова Иванова

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина - 2002 г. в МУ - Плевен

Придобита специалност:

Анестезиология и реанимация - 2007 г. в МУ - Варна