|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Милен Николов Шопов

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина – 1997 г. в МУ – Варна

Придобита специалност  

Анестезиология и интензивно лечение – 2010 г.