|
|
|
BG
Специалисти
д-р Ася Миткова Илиева-Иванова, дм

Лекар - хирургонколог в отделение по Хирургия

Завършва медицина - 1995г. - ВМИ Плевен

Придобива специалност - 2000г. - Плевен

Доктор по Обща хирургия - 2004г.

Специалист по Онкология - 2006г.

Магистър по здравен мениджмънт – 2009г.

1997г. – Интензивен летен курс по епидемология и биостатистика на Общественото здраве

1999г. – Курс абдоминална ехография

2000г. – Сертификат – Хирургия на черния дроб, панкреаса и билиарното дърво

2005г. – Основен курс по онкология

2005г. – Сертификат – Биопсия на сентинелни лимфни възли

2005г. – Индивидуален курс по онкохирургия

2006г. – Сертификат – Основи на лапароскопската хирургия

2008г. – Сертификат – Диагностични и Терапевтични лапароскопии в Хирургията

2008г. – Обмяна на опит – Istanbul Medical Faculty

2008г. – Сертификат – Ултразвукова диагностика на заболяванията на млечните жлези

2010г. – Сертификат – Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностни структури

2010г. – Сертификат – Конвекционална гастроинтестинална ендоскопия с бопсия