|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Александър Александров Босилков

Специалист по гастроентерология в Отделениепо Вътрешни болести

Звършва медицина - 2018  МУ Плевен

Придобита специалност:

Гастроентерология - 2022 г. МУ