|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Йордан Емилов Ангелов

Специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина - 2018 г. в МУ Плевен