|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Калина Йорданова Найденова

Специализант по образна диагностика

Завършва медицина - 2018 г. в МУ Плевен