|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Христо Светлозаров Милев

Специализант в Отделение по "Патоанатомия"

Завършва медицина - 2018 г. в МУ Плевен