|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Христо Светлозаров Милев

Специалист Обща и клинична патология в Отделение по "Патоанатомия"

Завършва медицина - 2018 г. в МУ Плевен

Придобити специалности:

Обща и клинична патология - 2022 г.