|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Красимир Любомиров Гайтанджиев

Специалист по гастроентерология и диететика, специалист по  Вътрешни болести

Завършва медицина – 1985 г. във МУ – Плевен

Придобити специалности:

Вътрешни болести – 1990 г.  във ВМА - София

Гастроентерология и диететика - 1992 г.

 

Допълнителни квалификации:

Абдоминална ултразвукова диагностика със сертификат за I и II ниво УМБАЛ "Царица Йоанна" -гр. София – 1991 г.

Горна ендоскопия със сертификат за I и II ниво УМБАЛ "Царица Йоанна" - гр. София. – 1991 г.

Долна ендоскопия със сертификат  за I и II ниво УМБАЛ "Царица Йоанна" - гр. София – 1991 г.

Диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити УМБАЛ "Св.Марина" - гр. Варна – 1997 г.

Морфологична диагностика на хронични вирусни хепатити УМБАЛ "Св.Иван Рилски"- гр. София. – 1999 г.

Здравен мениджмънт към СА "Д. А. Ценов"- гр. Свищов – 2000 г.