|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Людмил Станев

Специалист медицинска онкология

Завършва медицина – 2003 г. в МУ гр. Плевен

Придобити специалности:

Медицинска онкология  2017 г. в МУ гр. Плевен