|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Светлан Симеонов

Специалист  в отделение по "Уши-нос гърло" 

Завършил медицина в МУ гр. Варна

Придобита специалност: 

Ушно-носно-гърлени болести - 2022 г. в Тракийски университет гр. Стара Загора

Допълнителни квалификации:

Функционална синус хирургия - УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив

Хирургия на средно ухо - УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив

Акустична риноманометрия - УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив