|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Бланш Валентинова Ангелова-Котова

Началник на Отделение ОАИЛ

Специалист по анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина - 05.11.1984 г. във ВМИ -  София

Придобита специалност:

Анестезиология и реанимация - 03.01.1989 г., МА - София      

Допълнителна квалификация:

Здравен мениджмънт -2001 г., Югозападен Университет "Н. Рилски" - Благоевград

Специализация Спешна медицина по програма „ФАР” – Белгия, 1994 г.