|
|
|
BG
Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Вх.№ дата имена  позиция
6 16.05.2018г. Кирил Панайотов Панайотов Управител