|
|
|
BG
Болницата

   СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ "МЕДИКА КОР" осигурява спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за обширен регион от Североизточна и Централна Северна България.

   Дейността на болницата е изцяло обърната към пациента, като му осигурява най-доброто лечение от висококвалифицирани специалисти с помощта на модерна апаратура, както и емоционална подкрепа и милосърдие от страна на целия персонал. Екипът е изграден от лекари и медицински сестри, с дългогодишен опит в областта на инвазивната кардиология. 

Основните заболявания, които изискват инвазивно изследване (сърдечна катетеризация) са:

- Остър миокарден инфаркт;

- Прединфарктно състояние и стенокардия с различна давност;

- Вродени и придобити сърдечни пороци с оглед оперативно лечение;

- Различни видове кардиомиопатии;

. В случаите, в които наличието на исхемична болест на сърцето не може да се отхвърли с неинвазивни методи;

- Остри заболявания на аортата;

- Заболявания на сънните, бъбречните и други периферни артерии.