|
|
|
BG
НЗОК

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК

 

КП № 38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания;

КП № 39 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация;

КП № 44 - Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове;

КП № 45 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания;

КП № 47.1 - Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без STелевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден;

КП № 47.2 - Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без STелевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и болничен престой до 3 ден;

КП № 48 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване;

 КП № 49 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение;

КП № 50 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на STсегмент с фибринолитик;

КП № 51 - Острър коронарен синдром с персистираща елевация на STсегмент с интервенционално лечение;

КП № 52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация;

КП № 53 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация;

КП № 55 - Заболявания на миокарда и перикарда;

КП № 56 - Ритъмни и проводни нарушения;

КП № 59 - Белодробен тромбемболизъм без фибринолитик;

КП № 60 - Белодробен тромбемболизъм с фибринолитик.